Klaus Schuwerk
Klaus Schuwerk. Foto: Nasjonalmuseet

Arkitektens egne ord

Firmitas er et begrep som ble brukt i antikken for å peke på en av de viktigste kvalitetene et byggverk skal ha. Dette er det samme som «firm» på engelsk, altså fast. Bygningen skal være solid og motstå vær og vind. Den skal vare.

Klaus Schuwerk
Partner i arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk som vant arkitektkonkurransen om Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanetomta.

Vi lever i en tid som produserer ting som skal ha begrenset holdbarhet. De skal kastes fort slik at produksjonen kan holdes oppe. Dette sløseriet er selvsagt dypt uøkologisk.

Et museum representerer samfunnets kollektive hukommelse. Det er et sted for det som fellesskapet verdsetter og ønsker å ta vare på. Derfor er det dobbelt viktig at en museumsbygning er holdbar. At den er bygget med gode materialer som tåler tidens tann, som eldes med verdighet og oppnår alderens patina. Dessuten bør museumsbygningen ha en form som uttrykker at den huser det som er varig, at dette er en institusjon med hold i.

Tidløshet er, på sett og vis, umulig. Alt er preget av den tiden det blir til i. Men hvis man prøver å unngå det sensasjonelle og i stedet søker etter kvaliteter som holder i et langt tidspers­pektiv, kan vår tilføyelse til historien om byens utvikling være et byggverk som uttrykker de dypeste aspirasjoner i vår generasjon. Det er denne ambisjonen vi håper det nye museet på Vestbanen skal oppfylle.