Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan deler av Munch-rommet kan bli. Illustrasjon: Guicciardini & Magni Architetti
Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan deler av Munch-rommet kan bli. Illustrasjon: Guicciardini & Magni Architetti

Slik skal Edvard Munchs kunst presenteres i det nye Nasjonalmuseet

Planen er lagt for hvordan Edvard Munch skal presenteres i samlingsutstillingen når Nasjonalmuseet åpner i 2020.

Nasjonalgalleriets lange tradisjon med et eget Munch-rom blir videreført i Nasjonalmuseets nybygg. Her får du se 18 av Munchs mest sentrale verk. Flere av maleriene er fra 1890-tallet, disse utgjør et tyngdepunkt i Nasjonalmuseets samling.

Munch-rommet

Rommet innledes med Munchs gjennombruddsverk Det syke barn fra 1886. Maleriene som inngår i Livsfrisen vil få en sentral plass i presentasjonen, her skildrer Edvard Munch det moderne sjelsliv. Serien inkluderer kjente verk som Skrik, Madonna, Aske, Livets dans og Døden i sykeværelset. Fargen på veggene blir mørkeblå, og for å skape ro og helhet i rommet blir det kun én inngang/utgang.

33 maleri stilles ut

I tillegg til Munch-rommet blir det et mindre kabinett der seks av Munchs tidlige arbeider stilles ut. Det skal også vises malerier av Munch i andre av museets utstillingsrom, slik settes han inn i en kunsthistorisk kontekst. Totalt vil 33 av Munchs malerier henge framme når det nye bygget åpner, langt flere enn det har vært plass til tidligere.

Nasjonalmuseets Munch-samling

Nasjonalmuseet har totalt 236 verk av Edvard Munch i sin samling. 57 av disse er malerier. De fleste har kommet inn som gaver, mange i kunstnerens egen levetid. Det siste verket ble kjøpt inn i 1963.

I forbindelse med åpningen vil det også gis ut en bok som tar for seg museets samling av malerier, grafikk og tegninger. Boka forteller historien om Edvard Munch og Nasjonalgalleriet.