Emanuel Vigelands glassmalerier

Restaureringsteknikere fra Nidaros domkirke har vært på besøk for å rengjøre Vigelands glassmalerier.

Glassmaleriene «Jomfruen og enhjørningen» og «Guds aand og scener av jorderlivet med trøstende engler» av Emanuel Vigeland sto opprinnelig mellom Kunstindustrimuseets første og annen etasje, innviet av museets første leder Henrik Grosch på hans 75-årsdag 21. juli 1923. Verkene er 279 cm høye og 255,5 cm brede. Glassmaleriene har nå fått besøk av to restaureringsteknikere fra Nidaros domkirke, som er i gang med å demontere og rengjøre verkene før ett av de skal flyttes til det nye museet.  

Vanligvis brennes glasset på litt over 600 grader for at malingen skal sitte godt. Teknikerne forteller at det spesielle med Emanuel Vigelands arbeid, blant annet er at glasset er brent langt over den normale temperaturen og på ujevnt underlag for å oppnå mer tekstur i glasset. Den høye temperaturen har også ført til at glasset enkelte steder har krympet! Det ekstra mellomrommet ble fylt med doble eller triple blyprofiler av Vigeland selv.

Til venstre i «Jomfruen og enhjørningen» bryter jegeren seg gjennom en tett skog av planter. Til høyre søker enhjørningen tilflukt hos jomfruen, som kneler og slynger armene om den. Kombinasjonen av mørke farger, sot og smuss på glass og dekkglass har gjort at glassmaleriene ikke har kommet til sin fulle rett. Konservatorene i Nasjonalmuseet forteller at de har hatt utilstrekkelige lyskilder. Nå som rengjøringen er utført og sterkere lyskilder som gir tydeligere detaljer og fargespill er testet, er glassmaleriet klart for å stilles ut i det nye museet som åpner i 2020!