Nytt bibliotek
Arkitekt: Kleihues +Schuwerk

Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv flytter!

Høsten 2019 starter vi innflytting i store, flotte lokaler i det nye museumsbygget på Vestbanetomta.

Det nye kunstbiblioteket skal være et åpent og tilgjengelig bibliotek for alle kunstinteresserte.

Her kan alle besøkende fordype seg i litteraturen på egne premisser – for forskning, skriving, oppdatering – eller for å lese mer om utstillingene Nasjonalmuseet til enhver tid viser.

Den nye plasseringen gjør kunstbiblioteket til en synlig møteplass. Her vil vi gjøre de omfattende samlingene og skattene våre tilgjengelige i moderne, funksjonelle lokaler.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Nasjonalmuseets nye bibliotek og dokumentasjonsarkiv!

Stor flyttesjau

Seksjon for bibliotek, arkiv og forskning er allerede i full gang med å forberede flyttingen.

Mer enn 200 000 bøker og 2 000 hyllemeter arkivmateriale skal klargjøres før Nasjonalmuseets nye, store kunstbibliotek åpner i 2021. Dette er en stor og omfattende flyttesjau.

Finkjemmer samlingen

Biblioteket må sørge for at samlingene er registrert og gjenfinnbare, også etter flytting. I diverse magasiner og på kontorer i alle museets bygninger er det nå stor aktivitet med å gå gjennom seksjonens samlinger.

Alle bøker og mindre trykksaker skal tas ut av hyllene, gjennomsees og ved behov omregistreres og reindekseres. Flere bøker må også katalogiseres på nytt i biblioteksdatabasen. Det skal stemples og hyllemerkes, og en god del må repareres eller sikres i egne esker. Noe materiale blir også gitt bort eller sendt til resirkulasjon.

Sikres mot skade

Dokumentasjonsarkivet inneholder store menger materiale som ikke tidligere er gjennomgått. Alt arkivmateriale må være ordnet og katalogisert før det flyttes. Gamle esker og omslag som kan skade materialet byttes ut med nye syrefrie varianter. Alle hyller merkes og plasseringer registreres for å forberede flyttingen.

På grunn av arbeidet med den store samlingsrevisjonen, ber vi om forståelse for at vi ikke er like tilgjengelige som tidligere fram til åpningen av det nye kunstbiblioteket og dokumentasjonsarkivet på Vestbanen.