Eksport av kunstverk og kulturminnegjenstander

I følgje Lov om kulturminner kan ikkje kunstverk og kunsthandverk fra før år 1950 førast ut av landet uten tillating.

Kulturdepartementet har utpeika Nasjonalmuseet som vedtaksinstans når det gjeld søknad om eksport av kunstverk (måleri, teikningar, skulpturar, originale grafiske blad og annan kunst, kunsthandverk, design og møblar).

Meir informasjon og søknadsskjema for eksporttillating ligg på nettstaden til Kulturrådet.

I perioden 7. juli til 9. august 2019 vil det ikke bli behandlet eksportsøknader ved Nasjonalmuseet.