NG.M.03617.jpg
L. A. Ring, «I juni måned», 1899. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets styre

Nasjonalmuseets styre til og med 31.12.2016

Svein Aaser Styreleiar
Erik Jondell Nestleiar
Helene Jebsen Anker  
Mette Gundersen  
Kerstin Barup  
Randi Godø   
Nina Frang Høyum  

Vararepresentanter

Samir M'Kadmi (for Svein Aaser)
Ingeborg Glambeck (for Erik Jondell)
Suzette Paasche (for Helene Jebsen Anker)
Liv Sandven (for Mette Gundersen)
Pål Henry Engh (for Kerstin Barup)
Yngvill Aagaard Sjöösten (for Nina Frang Høyum)


Nasjonalmuseets styre fra og med 01.01.2017:

Linda Bernander Silseth Styreleiar
Ellen Tveit Klingenberg  
Jan Erik Knarbakk  
Axel Frederick Meyer  
Pål Henry Engh  
Rolf Yngve Uggen  
Randi Godø  


Varamedlemmer:

Marianne Lie  
Daniel Kjørberg Siraj  
Silje Brandvoll  
Cecilie Broch Knudsen  
Jenny B. Osuldsen  
Bjørg Borgersen  
Vibeke Waallann Hansen