Sponsorsamarbeid

Vil du bli en av våre samarbeidspartnere?

Nasjonalmuseet er blant Nordens største aktører innen formidling av kunst, arkitektur og design. Vi viser utstillinger som engasjerer og inspirerer. I 2017 hadde vi nærmere 634 009 besøkende i Oslo og stor synlighet i media. Visningssteder i Oslo er Nasjonalmuseet – Arkitektur, Villa Stenersen og Mellomstasjonen. Det omfangsrike utstillingsprogrammet inkluderer også vandreutstillinger i inn- og utland: Museet tilbyr kunstopplevelser for hele Norge gjennom en omfattende turnévirksomhet til skoler og gallerier, og viser utstillinger i utlandet i samarbeid med Utenriksdepartementet.

I 2021 åpner vi dørene på Vestbanen i Oslo til det som blir Nordens største kunstmuseum. Allerede nå kan du som samarbeidspartner ta del i de unike mulighetene som formidling av kunst, design og arkitektur byr på.

Nasjonalmuseet er et vitalt møtested for publikum og kunst. Vårt sponsorprogram byr på genuine muligheter, opplevelser som utfordrer og tema som berører. Vi tilbyr innovative sponsorpakker som passer både for større og mindre virksomheter. Utstillingsprogrammet inviterer til utvikling av profil, konsept og aktiviteter i flere priskategorier og med ulikt omfang.

Vi ønsker oss samarbeidspartnere som deler våre mål – som vil engasjere, overraske og gi ny innsikt. Sammen med virksomheter som er modige, lekne, sjenerøse og kunnskapsrike skaper vi nye generasjoner av kunstentusiaster!

For mer informasjon kontakt sponsor- og partnerskapsansvarlig:

Anne-Birte Rasmussen Snilsberg