NAMT.hms033.007_Grosch.jpg
Christian Heinrich Grosch og Troels Lund, Christiania Theater, 1836. Penn og akvarell på papir, 41 x 59 cm

Groschselskapet

Oppgåva til Groschselskapet er å skape auka forståing for dei kvalitetane ein finn i bygningar teikna av Christian Heinrich Grosch. Som institusjon er Nasjonalmuseet representert med ein person i styret til Groschselskapet.

Selskapet deler kvart år ut Groschmedaljen til personar som på ein vesentleg måte har fremja kvaliteten på norsk arkitektur.

Les meir om Groschselskapet og Groschmedaljen