Tilgjengelighet

Nasjonalmuseet skal være for alle. Vi jobber med universell utforming og skreddersydde tjenester for å sikre at våre museumsbygg og tilbud er tilgjengelig for flest mulig.

Nasjonalmuseet jobber hele tiden for bedre tilgjengelighet i museet. Det nye Nasjonalmuseet som åpner i 2020 vil være tilrettelagt for brukere med forskjellige behov, men også i dag er museet et sted der alle skal kunne delta.

Digitale ressurser

På våre nettsider finner du informasjon om visningssteder, utstillinger og arrangementer. I vår digitale samling kan du utforske nær 40 000 verk på din PC eller mobil.

Du kan justere skriftstørrelsen på våre nettsider. Hold inne CTRL-tasten og trykk «+» eller «-» på tastaturet, eller juster med din pekeenhet.

 


For mer informasjon om tilgjengelighet i Nasjonalmuseet, kontakt:

info@nasjonalmuseet.no