Om Nasjonalmuseet

Avdeling design og kunsthåndverk

Navn/e-post Stillingstittel Telefon
Widar Halén Avdelingsdirektør design og kunsthåndverk 21 98 21 16
Knut Astrup Bull Seniorkurator 21 98 21 14
Ellen Bjerkan Prosjektmedarbeider (engasj.) 21 98 20 00
Denise Hagströmer Seniorkurator 21 98 21 72
Anne Kjellberg Seniorkurator 21 98 21 18
Cathrine Lorange Kurator formidling 21 98 22 40
Marianne Moe Prosjektmedarbeider (engasj.) 21 98 21 23
Brynhild Slaatto Kurator formidling 21 98 22 28
Inger Helene Stemshaug Kurator 21 98 21 32
Wenche Thiis-Evensen Prosjektkoordinator 21 98 21 24
Peder Valle Prosjektmedarbeider (engasj.) 21 98 21 39