Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Vi bygger en ny fremtid for kunsten

Et samlet nybygg var en av forutsetningene for etableringen av Nasjonalmuseet i 2003, og nå ligger alt til rette for å kunne realisere det nye museumsbygget på Vestbanen.

 

I tråd med vår visjon Vi bygger en ny fremtid for kunsten, vil ­moderniseringen og utvidelsen av museet bidra til et løft for hele det visuelle kunstfeltet i Norge.

Nasjonalmuseets beliggenhet og samlede kulturelle kraft vil i seg selv gi kunsten, kunsthåndverket og designen en ny synlighet for publikum.

«Kunsten vil fremstå med lavere terskel og bredere publikumsappell enn i dag. Museet vil dessuten kunne være med på å gi Oslo og Norge en tydeligere internasjonal posisjon innen visuell kunst. Jeg ser frem til å kunne ønske velkommen til Nasjonalmuseet på Vestbanen.» Audun Eckhoff, direktør Nasjonalmuseet