Om Nasjonalmuseet

Kontaktinformasjon for kunder og leverandører

Post- og fakturaadresse

Stiftelsen Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design
Postboks 7014 St. Olavs plass
0130 OSLO

Tlf.: (+47) 21 98 20 00
Faks: (+47) 21 98 20 93
E-post: info@nasjonalmuseet.no

Tollkredittnr.: 303 746 43
Org.nr.: 985 686 092

Bankinformasjon

Handelsbanken, Postboks 1664 Vika, 0120 OSLO
Bankgiro: 9046.11.46642
IBAN: NO85 9046 1146 642
SWIFT: HANDNOKK

Leveringsadresser i Oslo

Administrasjon

Kristian Augusts gate 23, 0164 OSLO
Resepsjon i 1. etasje

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, 0164 OSLO
Vaktsentral på baksiden av bygningen (mot Tullinløkka)
Tlf. vaktsentral: (+47) 21 98 22 75

Museet for samtidskunst

Bankplassen 4, 0151 OSLO
Vaktsentral ved personalinngangen på østsiden av bygningen (mot Kirkegata)

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Bankplassen 3, 0151 OSLO
Varemottak på baksiden/nordvestsiden av bygningen (mot Nedre Slottsgate)

Kunstindustrimuseet

St. Olavs gate 1, 0165 OSLO
Vaktsentral ved personalinngangen i portrommet til venstre for hovedinngangen

Nasjonalmuseets verksted

Maridalsveien 17, 0178 OSLO
Kontaktperson må avtales på forhånd

 

Ansatteoversikt med direkte telefonnummer og e-postadresser