Samlinger og forskning

Arkitektur

Arkitekturen på Statens kunstutstilling

Da Statens kunstutstilling (nå kjent som Høstutstillingen) ble etablert i 1884, var arkitektur en av klassene man kunne sende inn arbeider til, på lik linje med maleri, håndtegning og grafikk.

Finn Knudsen: Fred, utkast til Oslo kirke, (1894). Tusj og lavering på kartong, 73 x 50 cm. Nasjonalmuseet. Katalognummer 188 i 1894.

Arkitektur hadde også en egen del av utstillingsrommet, og var skilt ut som egen avdeling i katalogene. I årene etter 1910 døde arkitekturavdelingen ut, og har siden blitt glemt. I Arkitekturårbok 2011 har kurator Bente Aass Solbakken skrevet om arkitektene på høstutstillingene. Som et appendiks til denne artikkelen publiseres her en oversikt over alle utstilte arbeider i utstillingens avdeling for arkitektur.

PDF til nedlasting