Samlinger og forskning

Arkiv

Carl Wille Schnitler (1879-1926)

 

Carl Wille Schnitler, kunsthistoriker, ble født i Brandval (Kongsvinger) i 1879 og døde i Oslo i 1926. Han arbeidet som lærer ved forskjellige skoler i årene 1905-08 og som assistent ved Universitetets etnografiske museum mellom 1907 og 1910. Schnitler ble universitetsstipendiat i kunsthistorie i 1911, foreleser ved Universitetet fra 1918 og professor i 1921. Fra 1906 til 1916 var han også kunstanmelder i Aftenposten. Han skrev flere betydelige kunsthistoriske verk som spente fra antikken til samtiden. Mange av dem er i dag sentrale referanseverk, som bl.a. ”Slegten fra 1814,” som er et hovedverk i norsk historieskriving om embetsmannskulturen på begynnelsen av 1800-tallet. Andre viktige produksjoner er blant annet "Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede" og "Norges kunstneriske opdagelse". Arkivet består av trykksaker som ”Urd” og ”Samtiden”, samt diverse korrespondanse.

Arkivets ytterår er 1868-1925 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no