Samlinger og forskning

Arkiv

Johannes Rød (1957-), malerikonservering

 

Johannes Rød, født 1957, malerikonservator, forsker og tidligere medarbeider ved Nasjonalgalleriet. Arkivet omfatter bakgrunnsmateriale til Røds artikler i tidsskriftetKunst og Kulturom malerikonservatorene Harald Brun og Ole Dørje Haug og malerikonserveringens historie i Norge. Artikkelen ”Harald Brun: konservator ved Nasjonalgalleriet 1905-21” utkom i 1993 og "Hestekur", aulamalerier og Nasjonalgalleriet: om kunstneren og konservatoren Ole Dørje Haug (1888-1952) ble publisert i 1997. Materialet består hovedsakelig av kopier fra ulike arkivsamlinger: Riksarkivet, Nasjonalgalleriet og Oslo kommunes kunstsamlinger, samt av privat arkivalia fra de to konservatorenes familier.

Arkivets ytterår er 1893-1967 og materialet utgjør 0,20 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no