Samlinger og forskning

Arkiv

Nasjonalgalleriets Venner (1917-1996)

 

Nasjonalgalleriets Venner ble stiftet 6. oktober 1917 som støtteforening for innkjøp av utenlandsk kunst som Nasjonalgalleriet vanskelig kunne skaffe ved egne midler. I 1922 opprettet Vennene "Fondet til forøkelse av Nasjonalgalleriets samlinger av fremmed kunst - gammel og ny". Fortrinnsvis har foreningen konsentrert seg om innkjøp av fransk kunst.  Foreningen fikk sin egen sal i Nasjonalgalleriet i 1924, den såkalte "Venners sal". Arkivmaterialet omfatter styremøter, medlemslister, korrespondanse og regnskap.

Arkivets ytterår er 1917-1996 og materialet utgjør 1,32 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no