Samlinger og forskning

Bibliotek

Kontaktinformasjon

Turid Aakhus
Seksjonsleder Bibliotek, arkiv og forskning
Tlf. 21 98 21 53

Birgit Jordan
Spesialbibliotekar, Kunsthåndverk og design
Tlf. 21 98 21 54

Eli Østensvig
Spesialbibliotekar, Arkitektur / Innlån
Tlf. 21 98 21 57

Ellen Harstad
Spesialbibliotekar, Konservering / Tidsskrifter og databaser
Tlf. 21 98 21 71

Hildegunn Gullåsen
Spesialbibliotekar, Eldre og moderne kunst / CRIStin
Tlf. 21 98 21 55

Solveig Tønseth
Spesialbibliotekar, Samtidskunst
Tlf. 21 98 21 56

Synne V. Jørgensen
Bibliotekar (prosjektmedarbeider)
Tlf. 21 98 21 49