Samlinger og forskning

Bibliotek

Litteratur til våre utstillinger

Utvalgt litteratur til de aktuelle utstillingene i Nasjonalmuseet presenteres her. Litteraturen og presseklipp er utstilt på egne hyller i 2. etasje i biblioteket.

  

  

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:
Mandag-fredag: 10.00-15.00
I juli kun etter avtale

Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 23

Postadresse:

Pb. 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon:

21 98 21 75

E-post til biblioteket:

biblioteket@nasjonalmuseet.no