Samlinger og forskning

Bibliotek

Studiesalen - Arkitektur

Arkitektursamlingene består av ulike samlinger og typer dokumentasjon over norsk arkitektur, med hovedvekt på det 20. århundre. Arkitektursamlingen er tilgjengelig for studenter, forskere og andre interesserte i museets studiesal.

Samlingen utgjøres hovedsakelig av private arkitektarkiver, men også av mye annet; en stor fotosamling, gjenstander, modeller og ulike typer dokumentasjonsmateriale. De fleste tegningene er fra 1900-tallet, og samlingen har et tyngdepunkt i mellomkrigstiden.

Studiesalen - arkitektur rommer i tillegg en større samling arkitekturtidsskrifter som er en gave fra Norske arkitekters landsforbund, samt Christian Norberg-Schulz' boksamling. Tidsskrift- og boksamlingen er den del av Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv og kan benyttes på studiesalen eller i Nasjonalmuseets bibliotek i Kristian Augusts gate 23.

Mer informasjon om Studiesalen, Nasjonalmuseet - Arkitektur og dens åpningstider.