Vindusgalleri-Bibliotek-06.jpg

Tidsskrifter

Biblioteket har ca. 200 løpende tidsskrifter i sin samling. Flere av disse er tilgjengelig både i trykt og elektronisk form. I tillegg har biblioteket en rekke årganger av eldre tidsskrifter.

Biblioteket abonnerer på en rekke elektroniske tidsskrifter knyttet til fagområdene arkitektur, billedkunst, kunsthåndverk/design, konservering og museologi. Noen av disse tidsskriftene er kun tilgjengelige for Nasjonalmuseets ansatte og krever brukernavn og passord.