Samlinger og forskning

Bibliotek

Elektroniske tidsskrifter

Biblioteket abonnerer på en rekke elektroniske tidsskrifter knyttet til fagområdene arkitektur, billedkunst, kunsthåndverk/design, konservering og museologi. Noen av disse tidsskriftene er kun tilgjengelige for Nasjonalmuseets ansatte og krever brukernavn og passord.