Bibliotek og dokumentasjonsarkiv

Åpent onsdag og torsdag kl. 10.00–16.00

 

Nasjonalmuseets bibliotek forbereder flytting!

Mer enn 200 000 bøker og 2 000 hyllemeter arkivmateriale skal klargjøres og registreres før Nasjonalmuseets nye, store kunstbibliotek åpner i 2020. Dette er en stor og omfattende flyttesjau.
Les mer om flyttingen her.