Besøksinformasjon

Nasjonalmuseets bibliotek er stengt. Vi åpner igjen i nytt museumsbygg på Vestbanen i 2020.

Ta kontakt for spørsmål i stengeperioden her.

Postadresse: Pb. 7014 St. Olavs plass, 0130 Oslo

E-post biblioteket:                                

biblioteket@nasjonalmuseet.no
E-post dokumentasjonsarkivet:        
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no