Illustrasjon bibliografiske databaser

Praktisk informasjon

Biblioteket er åpent for alle. Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt med fag- og forskningsbibliotek, også museumsbibliotek.

Bruk av samlingene
Bibliotekets boksamlinger kan benyttes på stedet.

Deler av samlingene er plassert i eksterne magasiner, og det må derfor i noen tilfeller påregnes framhentingstid.

Bøker til lesesalsbruk kan reserveres og vil bli liggende på lesesalen inntil en uke hvis de ikke fornyes. Bøkene vil ellers settes på plass.

Bestilling, framhenting og bruk av dokumentasjonsarkivets samlinger er beskrevet i

Rutiner for bestilling og bruk av arkivmateriale


 

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 23
Postadresse: Pb. 7014 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon bibliotek/arkiv: 21982175 

E-post biblioteket:                           
biblioteket@nasjonalmuseet.no
E-post dokumentasjonsarkivet:        
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Lesesal:

Biblioteket har sin egen lesesal med 25 plasser. 

Det gis tilgang til trådløst nettverk, bokskanner og mulighet for svart/hvitt- og fargekopiering mot betaling (kr. 3,- /10,-).

Bagger og ryggsekker kan ikke tas med inn i biblioteket, men må plasseres i oppbevaringsskap i garderoben. Poletter til skapene fåes i resepsjonen.