Historiskebker.jpg
Bibliotekets samling inneholder flere hundre år gamle, sjeldne bøker. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Historie

Nasjonalmuseets bibliotek er Norges ledende kunstbibliotek.

Ved opprettelsen av Nasjonalmuseets bibliotek i 2003, inngikk boksamlingene fra det tidligere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

Den eldste delen av bibliotekets samling kan dateres tilbake til grunnleggingen av Kunstindustrimuseets bibliotek i 1882, ved Oluf Tostrups testamentariske bokgave til museet. Fra 1904 fungerte biblioteket også for Statens håndverks- og kunstindustriskole.

En betydelig og historisk viktig samling inngikk også fra Nasjonalgalleriets bibliotek, opprettet i 1924.

I Museet for samtidskunst ble det ved opprettelsen i 1988 etablert et bibliotek spesielt rettet mot samtidskunst.

Samlingen ble i 2011 supplert ved at Henie Onstad kunstsenter overførte sin boksamling til Nasjonalmuseet. Kunstsenterets bok- og katalogsamling på mer enn 30.000 bind, dekker perioden fra 1960 – 80-tallet og fyller mangler i boksamlingen fra Museet for samtidskunst som hadde sitt samlingsfelt fra 1990-årene til i dag.

Totalt dekker Nasjonalmuseets biblioteksamlinger i dag en lang historie med kontinuitet og stor bredde.

Gjennom årene har biblioteket vokst til å omfatte ca. 200.000 bøker, utstillingskataloger og oppslagsverk innen eldre og nyere billedkunst, kunsthåndverk, design, arkitektur, museologi og konservering. Biblioteket abonnerer på ca. 200 løpende tidsskrifter, og har en rekke eldre tidsskrifter av stor kunsthistorisk betydning, foruten sjeldne og unike samlinger av plansjeverk og unika.

Biblioteket har gjennom årene blitt benyttet av kunstnere, kunsthistorikere, forskere, studenter og et allment publikum. Bibliotekets posisjon i institusjonene dokumenteres gjennom besøksprotokollenes som viser signaturer fra kunstnere, kunsthistorikere og kulturpersonligheter.

Nasjonalmuseets dokumentasjonsarkiv består i all vesentlighet av det kunsthistoriske materialet etter institusjonene som fra 2003 utgjør stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design: Nasjonalgalleriet (etablert 1837), Kunstindustrimuseet (etablert 1876), Museet for samtidskunst (etablert 1988), Arkitekturmuseet (etablert 1975) og Riksutstillinger (etablert 1996).

Arkivsamlingene består av et omfattende dokumentasjons- og forskningsmateriale av stor kunsthistorisk og kulturell betydning. Arkivene dokumenterer historien og virksomheten til institusjonene – deres utstillinger, kunstinnkjøp, tilsettinger, byggeprosjekter, regnskap, kunstformidling, inn- og utlån, og kunstnere.

Arkivsamlingene inneholder også privatarkiv etter kunstnere, forskere, samlere, foreninger, organisasjoner, lag og bedrifter. Materialet er uensartet når det gjelder innhold, form og omfang og kan bestå av bestå av brev, foto, tegninger, notater, dagbøker og manuskripter til møtebøker, journaler, kopibøker og regnskap.

Nasjonalmuseets avdeling for arkitektur på Bankplassen 3, har i tillegg en stor samling privatarkiv etter arkitekter.