Klipparkivet.jpg
Finn originale avisutklipp og mye mer i klipparkivet. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Klipparkivet

Nasjonalmuseet har et omfattende klipparkiv over norsk kunst, kunstnere, utstillinger, museer, gallerier, kunstnerorganisasjoner og foreninger. Hovedvekten av klippene er fra etterkrigsperioden og frem til i dag, men deler av samlingen strekker seg tilbake til 1800-tallet.

Kontakt Nasjonalmuseets bibliotek eller send e-post til historiskarkiv@nasjonalmuseet.no for bestilling av materiale.

Materialet kan benyttes på lesesalen i biblioteket der det er også er kopimaskiner tilgjengelig.

Avisartikler kan også søkes opp her:

ATEKST

ATEKST er et historisk artikkelarkiv med redaksjonelt innhold fra over 100 norske og en del sentrale nordiske aviser. VG som eldste kilde går tilbake til 1945. Arkivet inneholder også et stort utvalg norske og utenlandske internettkilder. ATEKST oppdateres daglig. Artiklene er i fulltekst. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

Nasjonalbibliotekets historiske avissamling

Nasjonalbibliotekets avistjeneste tilbyr digital tilgang til alle aviser som Nasjonalbiblioteket har inngått avtale med – både landsdekkende og lokale aviser. Nasjonalbiblioteket har som mål å gjøre hele den historiske avissamlingen tilgjengelig og søkbar på nett. Avissamlingen består av ca. 1 600 titler. Tilgjengelig antall aviser øker stadig. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og fra bibliotekets publikumsmaskin.

Aftenpostens arkiv

Inneholder de aller fleste utgaver av Aftenposten, Aften og A-magasinet fra 1860 til i dag. Sidene er skannet fra originalen. Tjenesten er tilgjengelig fra bibliotekets publikumsmaskin.