Arkivsamlinger.jpg
Nasjonalmuseets omfattende arkivsamlinger. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Nasjonalmuseets arkivsamlinger

Nasjonalmuseets arkivsamlinger består av et omfattende dokumentasjons- og forskningsmateriale av stor kunsthistorisk og kulturell betydning.

Samlingene inneholder arkiver etter både offentlige og private aktører, inkludert de historiske arkivene etter Nasjonalmuseets tidligere museer, samt en bred dokumentasjon av norske kunstnere og museets egne kunstsamlinger. 

Se alle arkiver

E-post dokumentasjonsarkivet:        
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no