Arkivsamlinger.jpg
Nasjonalmuseets omfattende arkivsamlinger. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Nasjonalmuseets arkivsamlinger

Nasjonalmuseets arkivsamlinger består av et omfattende dokumentasjons- og forskningsmateriale av stor kunsthistorisk og kulturell betydning.

Samlingene inneholder arkiver etter både offentlige og private aktører, inkludert de historiske arkivene etter Nasjonalmuseets tidligere museer, samt en bred dokumentasjon av norske kunstnere og museets egne kunstsamlinger. Det meste av arkivmaterialet er offentlig tilgjengelig på bibliotekets lesesal etter forespørsel.

Materialet må bestilles tre virkedager før bruk. Bestillinger skal som hovedregel gjøres via bestillingsskjema i arkivportalen, eller per e-post, med referanse til katalog. Ved behov for assistanse, øvrige forespørsler eller henvendelser til arkivet, send en e-post til: historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Besøkende må følge lesesalsreglementet for arkivmateriale

Se alle arkiver

E-post dokumentasjonsarkivet:        
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Bestillingsskjema i arkivportalen