Samlinger og forskning

Design og kunsthåndverk

Livsbejaende design: popkultur og frigjøring. 1965–1980

Popdesign oppsto i begynnelsen av 1960-årene. Målgruppen var unge, livsbejaende forbrukere. Medier, kommunikasjon og samferdsel var i sterk utvikling og bidro til å skape et større marked.

Popdesign var fargerik og uortodoks, med vesentlig vekt på det kunstneriske uttrykket. Britiske og italienske designere ledet an og smeltet kunst, design, mote og populærkultur sammen. Det revolusjonerende slagordet «bruk og kast» førte til rimelige designprodukter. Enkle, fremtidsrettete former med opkunstens optiske mønstre ble populære fra midten av 1960-årene. De ble fulgt av psykedeliske ornamenter med bølgende former inspirert av art nouveau og flower-power.

Tekniske nyvinninger innen romfart og kunststoffer inspirerte til nye produkter, og fremstillingsmetodene ble stadig enklere. I produktutviklingen ble det blant annet lagt vekt på ergonomi. Andre viktige nye momenter i designdiskusjonen var varighet, sikkerhet og ressursbruk. Alternative designbevegelser, som «radikal design» i Italia, søkte nye perspektiver på fagområdet, blant annet gjennom sitt syn på gjenstanden som et meningsfylt kunstverk.

I Norge gjorde popbevegelsen seg gjeldende først mot slutten av 1960-årene. Da var fremtidstroen i ferd med å bli avløst av protester mot det kapitalistiske, vestlige samfunnet. I dette klimaet fikk kunsthåndverket fornyet aktualitet. Flere utøvere gikk ut av Norske Brukskunstnere og stiftet sin egen organisasjon Norske Kunsthåndverkere i 1975. De kjempet frem egne stipendie- og innkjøpsordninger, og understreket kunsthåndverkets status. Kunsthåndverkerne ville være kunstnere, og industridesignerne ble produktutviklere. Mellom disse ytterpunktene sto interiørarkitektene, tekstil- og motedesignerne, de grafiske designerne og illustratørene.

Fra popdesign til flower power

Popdesignens former og mønstre tok ofte utgangspunkt i sirkelen, firkanten og triangelet. Fargene var klare og sterke, eller hvitt og sølv inspirert av romfartsteknologien. Parallelt med denne strenge retningen fantes en mykere, organisk stil. Mønstre inspirert av opkunstens optiske illusjoner, flower-power og psykedeliske mønstre ble populære fra annen halvdel av 1960-årene. 1970-årenes økonomiske og politiske turbulens påvirket designerne og kunsthåndverkerne. Flere kunsthåndverkere arbeidet med et fritt, materialbasert uttrykk. Mange vendte seg bort fra det fremtidsrettede og søkte inspirasjon i egen eldre kultur, i fremmede kulturer og i «det romantiske livet på landet».