Samlinger og forskning

Design og kunsthåndverk

Design og kunsthåndverk: modernisme og postmodernisme

Det 20. århundret var preget av en søken etter ulike formuttrykk som skulle representere «det nye» og «det moderne».

Den modernistiske bevegelsens første fase hadde sitt utspring i det sene 1800-tallets reformer innenfor design og kunsthåndverk. Modernismen fikk full internasjonal gjennomslagskraft omkring 1920 og preget det meste av århundret frem til 1970-80-årene. Da utviklet postmodernismen seg som en reaksjon og motpol til modernismen – med et grenseoppløsende mangfold som fortsatte inn i det nye millenniet.

Modernismen omfatter flere stilarter: art deco, funksjonalisme, scandinavian design og popdesign. En fellesnevner er det enkle formspråket med rene flater og stilisert dekor, som passet til de industrielle nyvinningene og de nye materialene. Perioden er preget av et sosialt engasjement med nye ideer om boligreformer og god design for alle. Industrielle produksjonsmetoder skulle gjøre det mulig å lage vakre og rimelige hverdagsvarer. Nå ble design vektlagt som et sentralt bindeledd mellom teknologi og kultur, mellom produksjon og konsum.

Utstillingen er bygget opp omkring en hovedlinje (rød) som viser den modernistiske utviklingen gjennom ulike stilperioder. Hovedlinjen er komplettert med tidens aktuelle designere og temaer som for eksempel figurativt versus abstrakt. Med dette vil vi vise at modernismen har flere innfallsvinkler. Det handler ikke om én, men om flere fortellinger og mange ulike modernismer.