Samlinger og forskning

Design og kunsthåndverk

Nordisk gullalder: estetikk og markedsføring. 1945–1965

Den internasjonale funksjonalismen fikk i etterkrigstiden mere lokale uttrykk, avhengig av gjenoppbyggingsprogrammene i de forskjellige land. Fellesbetegnelsen scandinavian design ble lansert som følge av en kulturell nyorientering i Norden.

Begrepet ble brukt som et markedsføringstiltak, og fremhevet stereotyper som sprang ut av en rekke myter om Skandinavia. Scandinavian design assosieres med en grasiøs og lavmælt formgivning som passet til bildet av de nordiske sosialdemokratiene. Dette kom blant annet til uttrykk i bruken av rimelige og gode materialer, enkle former og en sparsom dekor. Et viktig element var den aerodynamiske og organiske formen med opphav i USA. Den fikk nå fullt gjennomslag med de nye plastmaterialene.

I Norge ga Marshall-hjelpen og etterkrigstidens velstandsutvikling et løft til den industrielle formgivningen. Industridesignernes organisasjon, ID-gruppen, ble etablert i 1955. Først nå kom ordene design og industridesigner i alminnelig bruk. I 1962 ble den første norske designprisen utdelt, og i 1965 ble Norsk Designcentrum og «Merket for god design» etablert. Kriteriene bygget i stor grad på prinsippene for god design fra 1800-tallet, men de ble nå forstått ut fra modernismens ideer.

Scandinavian design hevet norsk design til et internasjonalt nivå. Myndighetene fulgte imidlertid ikke opp det potensialet for designutvikling som lå i dette. Stilen fikk et comeback på 1990-tallet, som inspirasjonskilde for mange av våre designere.

Scandinavian design 1945–55

Etter krigen var det stor vilje til nordisk samarbeid. Med utstillingene Scandinavia at Table og Scandinavian Design for Living i London i 1951 ble begrepet scandinavian design introdusert. Utstillingsturnéen Design in Scandinavia ble arrangert i USA og Canada 1954-57, og markerte det internasjonale gjennombruddet for scandinavian design. Begrepet ble ensbetydende med god, moderne design som fremhevet på Milano-triennalen i 1954 og H55-utstillingen i Helsingborg året etter.

Scandinavian design 1955–65

Scandinavian design fikk meget stor oppmerksomhet på triennalene i Milano i 1957, 1960 og 1963. Norge var ikke offisielt med i Milano i 1957, men ID-gruppen var ansvarlig for en stand som vakte oppsikt. Utstillingen Formes Scandinaves i Paris i 1958 bidro til å bekrefte scandinavian designs ledende rolle frem til ca. 1965. Da tok Italia over som den sterkeste design-nasjonen.