Forskning og utvikling

Forskning og utviklingsarbeid i Nasjonalmuseet utføres i hovedsak i forbindelse med egne utstillinger, samlingsarbeid, publisering og konferanser.

Museets ansatte samarbeider med andre museer gjennom å bidra med sin faglige kompetanse i publikasjoner som redaktører, tekstforfattere og sakkyndige innen sine fagfelt. I tillegg er flere ansatte representert i faglige komiteer, utvalg og organisasjoner i inn- og utland.

Nasjonalmuseets forskningsutvalg møtes fire ganger per år og har følgende sammensetning:

Nina Berre, leder av utvalget og avdelingsdirektør Arkitektur
Nils Ohlsen, avdelingsdirektør Eldre og moderne kunst
Widar Halén, avdelingsdirektør Kunsthåndverk og design
Sabrina van der Ley, avdelingsdirektør Samtidskunst
Francoise Hanssen-Bauer, avdelingsdirektør Samlingsforvaltning
Turid Aakhus, sekretær

Publisert forsknings- og utviklingsarbeid utført av Nasjonalmuseets ansatte, er dokumentert i den vitenskapelige databasen CRISTIN. Dette inkluderer faglige og vitenskapelige publikasjoner – kataloger, bokutgivelser og andre fagrelaterte artikler.