Håndholdt FTIR spektroskopi

Evaluering av en ikke-invaderende gjennomgangsmetode for identifikasjon av ferniss i malerier av Edvard Munch.

Fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR) er en vellykket og etablert teknikk som brukes til kjemisk karakterisering av organiske materialer i malingsfilm og ferniss. Bærbare og håndholdte FTIR (pFTIR) spektrometre tillater ikke-invaderende og in situ-analyser.

Studien omfatter Nasjonalmuseets samling av 56 Munchmalerier.

De forventede resultatene av denne pilotstudien vil føre til en evaluering av pFTIR som en egnet gjennomgangsmetode for kjemisk karakterisering av fernisser i malerier.

Les mer her

 

Forskere i prosjektet:

  • Thierry Ford, malerikonservator ved Nasjonalmuseet. 

PhD-studie ved institutt for arkeologi, konservering og historie, Humanistiske fakultet, UiO.