Samlinger og forskning

Forskning

Kunst og Kultur

Norges eneste vitenskapelige tidsskrift innen kunsthistorie, Kunst og Kultur, blir utgitt av Nasjonalmuseet i samarbeid med Universitetsforlaget.

Norges eldste og viktigste kunsthistoriske tidsskrift feiret sine første 100 år i 2011. Tidsskriftets betydning i norsk kulturliv ble markert med et eget temahefte og supplerende registre over kunstnere og forfattere omtalt i årgangene 1968–1986.

Ansvarlig redaktør er Birgitte Sauge, forskingskoordinator i Nasjonalmuseet. Redaksjonsrådet er satt sammen av representanter fra et bredt fagmiljø: avdelingsdirektør Jorunn Haakestad (Kunstmuseene i Bergen), professor Lena Liepe (Ifikk, UiO), førsteamanuensis Siri Skjold Lexau (Ille, UiB) og kurator Mai Britt Guleng (Nasjonalmuseet).

Formålet med Kunst og Kultur er å publisere fagfellevurderte artikler innen norsk og internasjonal kunsthistorie og aktuelle bokanmeldelser. Tidsskriftet er åpent for artikler om temaer innen kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur, i spennet fra eldre tid og helt frem til vår tid. Vi imøteser også artikler innen tilgrensende fagfelt. Ny ansvarlig redaktør fra nr. 2 2014 er Øystein Sjåstad. Henvendelser rettes til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no.

Kunst og Kultur selges i museets butikker, samt i et utvalg andre salgssteder, deriblant Narvesen.

Enkelthefter og abonnement kan bestilles fra Universitetsforlaget: abonnement@universitetsforlaget.no.

Elektronisk versjon av tidsskriftet kan kjøpes gjennom www.idunn.no.

Utgivelsesplan for 2014

1. Åpent nummer, uten tema 
2. Åpent nummer, uten tema
3. Åpent nummer, uten tema
4. Temanummer

Kunst og Kultur 2 2013

Register

Kunst og Kultur 3 2013

Kunst og Kultur 4 2013

Kunst og Kultur 1 2014