kunstogkultur.jpg

Kunst og kultur

Norges eneste vitenskapelige tidsskrift innen kunsthistorie, «Kunst og kultur», utgis av Nasjonalmuseet i samarbeid med Universitetsforlaget.

Formålet med «Kunst og kultur» er å publisere fagfellevurderte artikler innen norsk og internasjonal kunsthistorie og aktuelle bokanmeldelser. I 2011 feiret tidsskriftet sine første 100 år og jubileet ble markert med et eget temahefte og supplerende registre over kunstnere og forfattere omtalt i årgangene 1968–1986.

Tidsskriftet er åpent for artikler om temaer innen kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Vi imøteser gjerne artikler også innen tilgrensende fagfelt. 

Ansvarlig redaktør:  Øystein Sjåstad.

Redaksjonsråd: Mai Britt Guleng,  Jørgen Bakke, Terje Borgersen , Elin Kristine Haugdal og Erik Mørstad.  

Henvendelser kan rettes til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no

Utgivelsesplan for 2014

1:  Åpent nummer, uten tema
2: Åpent nummer, uten tema
3: Åpent nummer, uten tema
4: Temanummer


Kunst og Kultur
 selges i museets butikker, samt i et utvalg andre salgssteder, deriblant Narvesen. Enkelthefter og abonnement kan bestilles fra Universitetsforlaget: abonnement@universitetsforlaget.no. Elektronisk versjon av tidsskriftet kan kjøpes gjennom www.idunn.no