Kunst og Kultur

Kunst og Kultur er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift, grunnlagt i 1910. Tidsskriftet publiserer ny forskning innen temaer som bildekunst, kunsthåndverk, design og arkitektur og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet.

Nummer 1, 2019

Ragnhild M. Bø og Elisabeth Andersen:
«‘Den har ikke sin make i landet’ Alabastaltertavlen (ca. 1550) i Vestfossen kirke»

Eilif Salemonsen:
«München, Roma, Christiania: Komposisjon og kunsthistorie i altertavlen Adolph Tidemand aldri malte»

Iver Tangen Stensrud:
«Christiania, det gamle og det nye: Bybrannen i 1858 og gjenoppbyggingen i den illustrerte pressen»

Talette Rørvik Simonsen:
«‘Hendelsenes kunst’: Geir Grung og Team 10s formative år»

 

Siden 2017 er Kunst og Kultur utgitt digitalt med åpen tilgang: Idunn.no/kk 

Eldre årganger er tilgjengelige gjennom Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Kunst og Kultur utkommer fire ganger årlig. Redaksjonen vurderer fortløpende innsendte manuskripter.

Forfatterveiledning

Ansvarlig redaktør: Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet

Redaksjonssekretær: Beate Bang, Nasjonalmuseet

Redaksjonsråd:

Knut Astrup Bull, Nasjonalmuseet
Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo
Margrethe C. Stang, NTNU
Caroline Ugelstad, Henie Onstad kunstsenter
Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen