Kunst og Kultur

Norges eneste vitenskapelige tidsskrift innen kunsthistorie, «Kunst og Kultur», utgis av Nasjonalmuseet i samarbeid med Universitetsforlaget.

Formålet med «Kunst og Kultur» er å publisere fagfellevurderte artikler innen norsk og internasjonal kunsthistorie og aktuelle bokanmeldelser. I 2011 feiret tidsskriftet sine første 100 år og jubileet ble markert med et eget temahefte og supplerende registre over kunstnere og forfattere omtalt i årgangene 1968–1986.

Tidsskriftet er åpent for artikler om temaer innen kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Vi imøteser gjerne artikler også innen tilgrensende fagfelt. 

Ansvarlig redaktør:  Øystein Sjåstad.

Redaksjonsråd: Jørgen Bakke, Terje Borgersen, Mai Britt Guleng, Elin Kristine Haugdal og Bente Larsen.  

Redaksjonssekretær: Beate Bang

Henvendelser kan rettes til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no

Utgivelsesplan for 2016:

1:  Åpent nummer, uten tema
2: Åpent nummer, uten tema
3: Tema: Instrumentalitet
4: Tema: Kunst og antropologi

Kunst og Kultur selges i museets butikker, samt i et utvalg andre salgssteder. Enkelthefter og abonnement kan bestilles fra Universitetsforlaget: abonnement@universitetsforlaget.no.

For flere opplysninger om tidsskriftet, forfatterveiledning og informasjon om abonnement, se Kunst og Kulturs hjemmeside:  idunn.no/kk