Samlinger og forskning

Nye forskningsprosjekter og samarbeid

Flere nye prosjekter, både kunsthistoriske og konserveringsfaglige, er igangsatt i forbindelse med utstillinger.

"Bruk av fiksativ i Thomas Fearnleys tegninger. Identifikasjon og behandling"
Flere av Thomas Fearnleys tegninger er blitt fiksert av kunstneren med et fiksativ som med tiden har gulnet sterkt og samtidig har hardnet. Prosjektet vil kartlegge bruk av fiksativer i Fearnleys samtid generelt og hos Fearnley spesielt. Metoder for å fjerne fiksativet blir også diskutert.

"Alvøen papirmølle. Papirhistorie eksemplifisert med verk fra samlingen"
Prosjektet vil ved hjelp av primærkilder fra Alvøens arkiv søke å belyse hvorvidt og hvordan papirkvaliteten og - produksjonen endret seg i løpet av Alvøen Papirmølles levetid og belyse dette med eksempler fra Nasjonalmuseets samlinger.

"PVA as an alternative medium in Norwegian contemporary paintings 1959-2002"
Som ledd i den utstrakte eksperimenteringen med nye, syntetiske materialer som preget kunsten fra 1940-årene og fremover, ble PVA lenge brukt som bindemiddel i maleri. Bruken av PVA har skapt en rekke konservatoriske utfordringer som prosjektet søker å kartlegge og bidra til å løse.

"Kjartan Slettemark’s Time Zero– adhesion and consolidation of plastics" omfatter en historisk oversikt over syntetiske polymerer og bruken av dem i kunst generelt og hos Kjartan Slettemark spesielt. Materialtesting og anbefalinger når det gjelder konserveringen av Time Zero vil utgjøre hovedtemaet for prosjektet. Prosjektet er godkjent som mastergradsprosjekt av Konserveringsstudier ved Universitetet i Oslo.

"Kjartan Slettemark: Kunsten å være kunst"
Studien av Kjartan Slettemarks kunstnerskap tar utgangspunkt i arkivmateriale i privat eie i Stockholm.

"Louise Bourgeois kunstneriske produksjon: En kontekstanalyse"
Kunstnerens privatarkiv og tilhørende bibliotek og dokumentasjonsarkiv ved Bourgeois Studio i New York danner utgangspunkt for forståelsen av Bourgeois verkgrupper innen en kontekstuell lesning.

"An Appetite for Painting
"
En studie av samtidens maleri som en relevant og viktig kunstnerisk uttrykksform i det norske og det internasjonale kunstfeltet.