Publisert forskning

En viktig form for formidling av forskningen som foregår i Nasjonalmuseet, er publisering. I tillegg til årboken Arkitektur i Norge og tidsskriftet Kunst og Kultur, utgir Nasjonalmuseet årlig kataloger knyttet til utstillingene og til samlingene.

Museets fagfolk er også bidragsytere i mange andre ulike publikasjoner. Vi har lagt ut samlede årlige oversikter over de ansattes publisering. Se her for fjorårets liste. Utfyllende opplysninger om den enkelte publikasjon finnes også i databaser tilgjengelig via Nasjonalmuseets bibliotek og i oversikten over publikasjoner utgitt av Nasjonalmuseet.