Samlinger og forskning

Forskning

Publisert forskning 2008

Vitenskapelig publisering

Gaustad, Randi: «Fra brukskunst til kunsthåndverk. Glass, keramikk, smijern og tre» i «Et PLUS i norsk designhistorie. Brukskunstorganisasjonen PLUS 1958–1978», Nasjonalmuseet, Oslo 2008, s. 31–49
Halén, Widar: «Korpusdesigneren» i «Grete Prytz Kittelsen – Emalje og Design», Gyldendal, Oslo, 2008, s. 64–166
Halén, Widar: «Sølvstuen – et pulserende hjerte» i «Et PLUS i norsk designhistorie. Brukskunstorganisasjonen PLUS 1958–78», Nasjonalmuseet, Oslo, 2008, s. 59–77
Hansen, Vibeke Waallann: «Løvaas & Wagle. Stofflige konstruksjoner» i «Løvaas og Wagle», Nasjonalmuseet, Oslo, 2008, s. 8–63
Messel, Nils: «Da fjellet ble oppdaget» i «Oppdagelsen av fjellet», Nasjonalmuseet, Oslo, 2008, s. 7–87
Messel, Nils: «Edvard Munch og hans kritikere i 1880-årene» i «Munch blir Munch», Munch-museet, Oslo, 2008, s. 159–197
Poulsson, Tina Grette: «Retouching of art on paper, Archetype», London, 2008, 127 ss.
Sauge, Birgitte: «The New National Opera House by Snøhetta AS. Recording an Electronic Design Process», i «Architecture and digital archives: architecture in the digital age: a question of memory», Éd. Infolio, Gollion 2008, s. 123–140
Ustvedt, Øystein: «Norge og den abstrakte ekspresjonismen», «Kunst og Kultur» nr. 2 2008, Oslo, s. 90–107

Faglig publisering: Artikkel

Gaustad, Randi: «Keramikkutstillingen i 1943» i «Drammens Museum 1908–2008», s. 201–211
Gravermoen, Helga: «Om det nye Nasjonalmuseet – Arkitektur og utstillingen ‘Arkitekt Sverre Fehn, intuisjon – refleksjon – konstruksjon’» i «Form tidskrift for kunst og design» nr. 4 2008, s.18–23
Grønvold, Ulf: «Tilbake til Bjørvika», i «Operaen», Oslo, 2008, 10 s.
Halén, Widar: «Forord til Eline Rostock Rødseth» i «Thune gjennom 150 år», Oslo, 2008
Helliesen, Sidsel: «100 år i grafikkens tjeneste», i «100 år i grafikkens tjeneste. Norsk Forening for Grafisk Kunst 1908–2008», Nasjonalbiblioteket, Oslo, 2008, s.4–13
Jantjes, Gavin: «Conversation with Svetlana Kopystiansky» i «Geist» No. 11 12, 14 2007–2008 Method p. 228–244 published by Andjeas Ejiksson: editors Fredrik Ehlim
Jantjes, Gavin: «Thinking in the Round», catalogue essay on Bernie Searle installation «Day for Night» 2008 p. 58 /61 in «Bernie Searle recent work 2007/8» pub. Michael Stevensen Gallery edit. Sophie Perryer and in «Across Oceans' Transit Art Space», Obrestad Fyr, 2008
Jantjes, Gavin: «Filling in the Blanks, the need to promote a critical appraisal of South African Art», in «Art South Africa magazine» no 3 volume 6, 2008, p. 21
Jantjes, Gavin: «Art and local knowledge», in «Northern Imaginary 3rd part», by Patrick Huse. Delta press, Edit. P, Huse Oslo 2008
Lange, Marit Ingeborg: «Peder Balke som håndværker, landskabsmaler og social reformator», i «Peder Balke. Modernismens norske pioner», Heidelberg, 2008, s. 10–27
Lange, Marit Ingeborg: «Adolf Tidemand og Kilian Zoll» i «Gikk meg over sjø og land», Stiftelsen Modums Blaafarveværk, 2008, s.24–37
Madshus, Eva: «Å stille ut SVERRE FEHN stiller ut» i «Arkitekt Sverre Fehn, intuisjon – refleksjon – konstruksjon», Nasjonalmuseet, Oslo, 2008, s.12–17
Messel, Nils: «Oppdagelse», i «Fjellet i norsk kunst», Oslo, Henie Onstad Kunstsenter, 2008, s. 15–37
Mortvedt, Hilde: «Møbelet som ikke eksisterte – pappstol av Terje Meyer» i «Arkitektur N» nr 2, 2008, s. 65–67
Mortvedt, Hilde: «Den vanskelige tidløsheten», i «Arkitektur N» nr 5 2008, s. 54–56
Mortvedt, Hilde: «Arkitektur på museum» i «Arkitektur N» nr. 6 2008, s. 36–37
Mortvedt, Hilde: «Interiørarkitektene og utenlandsoppdragene» i «Arkitektur N» nr. 8 2008, s. 34–39
Poulsson, Tina Grette: «Konservering av store formater på papir» i Norske Konserves, nr. 1 2008, s. 13–14
Ustvedt, Øystein: «The Power of Water» i «Per Berntsen», Oslo, 2008, s. 5–7
Ustvedt, Øystein: «En røff guide til Ole Jørgen Ness' nye malerier», i «Gikk meg over sjø og land», Stiftelsen Modums Blaafarveverk, 2008, s. 79–95

Faglig publisering: Foredrag

Ford, Thierry, Solstad, J., Bacon, A.: 2008. «Art Conservation - An element in Nation Building?» ICOM-CC 15th Triennial Conference, New Dehli, India, 22.–26.september, Preprints, s. 134–140
Greve, Kari: «Papirets historie del 1: Østens papir», «Papirets historie del 2: Det europeiske papiret». IFIKK, UiO: Kurs KUN 2512 K, 4.november
Greve, Kari: «Nikolai Astrups tresnitt», De skandinaviske «Pappersdagene», Nasjonalbiblioteket, Oslo, 23. oktober
Grønvold, Ulf: «Lars Backer», Arkitektur og designhøgskolen, 31. mars
Grønvold, Ulf: «Norsk samtidsarkitektur», Kunsthallen, Hamar, 13. mai
Grønvold, Ulf: «Om museumskabalen i Oslo», seniorgruppa til Oslo Arkitektforening, 29. oktober
Halén, Widar: «Scandinavian Design-dronningen: Nye blikk på Grete Prytz Kittelsens formverden», Nasjonalmuseet, 27. februar
Halén, Widar: «Folkekunsten i Kunsthåndverket», Rauland-akademiet, Høgskolen i Telemark, 16. februar
Halén, Widar: «Grete Prytz Kittelsen», ICOM_ICDAD møte, Zagreb, 5. juni
Halén, Widar: «Kina Fascinasjonen i Europa» IFIKK- Kinesisk Kunst, 2. oktober
Helliesen, Sidsel: «Rolf Nesch», IFIKK, UiO, EVU-kurset «Kunst på papir». Nasjonalmuseet, 13. november
Kjellberg, Anne: «Per Spook – en norsk motedesigner i Paris», Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning, Upplandsmuseet, Uppsala, 23. oktober
Madshus, Eva: «Traveling exhibitions», ICAM 14. kongress, Oslo, primo juni
Messel, Nils: «Kunst og terreng, forestillinger om fjellet», IKOS, UiO, september
Messel, Nils: «Om kunst og kartografi», Norsk Kartmuseums Venneforening, Statens Kartverk, Hønefoss, november
Nils Messel: «Om Fjellet som motiv og forskningsfelt», Statens Kartverk, avd. midt-Norge, Trondheim, desember
Poulsson, Tina Grette: «Nina og Tina i Kina, om papirfremstilling i Kina», sammen med Nina Hesselberg-Wang på de Skandinaviske papirdagene i Oslo, 23.–24. oktober
Sauge, Birgitte: «Mellomkrigstidens retorikk. Konkurransen om ny kontorbygning for Norges Rederforbunds bygning», Architectural Competition Nordic Symposium, KTH, Stockholm 16.–17. oktober
Sauge, Birgitte: «Estetikk og retorikk, om norske arkitektkonkurranser». Nasjonalmuseet – Arkitektur, 4. desember
Ustvedt, Øystein: «Sitters collager», fagseminaret ‘Norsk avant-garde’, Universitetet i Tromsø, 30–31. mai