Samlinger og forskning

Forskning

Publisert forskning 2010

Ansatte ved Nasjonalmuseet publiserte følgende i 2010:

Vitenskapelig publisering (vitenskapelig redaksjon og fagfellevurdering): 7 enheter / 5 personer

Faglig publisering (artikler og foredrag): 52 enheter / 21 personer

Populærvitenskapelig publisering: 29 enheter / 7 personer

Flere vitenskapelig ansatte ved museet utførte også sensoroppdrag ved universiteter og høgskoler, var sakkyndige i bedømmelseskomiteer og opponenter ved Phd.disputaser samt redaktører for diverse publikasjoner.

Nasjonalmuseet fulgte i 2010 opp utgivelsen av følgende årbok og tidsskrift:

«Arkitektur i Norge. Årbok 2010». Diverse bidragsytere. Samarbeid med Pax Forlag. Redaktør: Ulf Grønvold.

Kunst og Kultur. Norges eneste kunsthistoriske tidsskrift utkom med fire numre. Samarbeid med Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd. Nivå 1 for vitenskapelig publisering. Redaktør er Birgitte Sauge.

Nasjonalmuseet utga følgende forskningsbaserte utstillingskataloger i 2010:

«Marte Aas. Film og fotografier». Utstillingskatalog. Tekst: Eva Klerck Gange, Liz Wells, Marianne Yvenes. Redaksjon: Eva Klerck Gange, Marianne Yvenes. 176 sider. Norsk og engelsk tekst.

«Kunst på høyden. Sejersted Bødtkers samling». Utstillingskatalog. Tekst: Nils Messel, Bente Aass Solbakken. 200 sider. Norsk og engelsk tekst.

«Slottet og Linstow. Den nye hovedstadens grunnstein». Utstillingskatalog. Tekst: Ulf Grønvold (red.), Anne-Lise Seip, Nina Høye, Truls Aslaksby, Annegreth Dietze-Schirdewahn. 278 sider. Norsk og engelsk tekst.

«Norge, Norge mit Fædreneland. Bendik Riis. Malerier og arbeider på papir». Utstillingskatalog. Tekst: Jon-Ove Steihaug, Jan Erik Vold. Redaksjon: Jon-Ove Steihaug, Marianne Yvenes. 192 sider. Norsk og engelsk tekst.

«Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space». Utstillingskatalog. Tekst: Stina Högkvist, Tor Åge Bringsværd, Jon Bing, Jerry Mäattä. Redaksjon: Marianne Yvenes, Stina Högkvist, Anita Rebolledo, Ahnikee Østreng. 280 sider. Norsk og engelsk tekst.

«Brytninger. Norsk arkitektur 1945–65». Utstillingskatalog. Tekst: Flere bidragsytere. Redaksjon: Espen Johnsen (redaktør), Bente Solbakken, Marianne Yvenes. 320 sider. Norsk tekst, engelsk sammendrag.

Andre utstillingskataloger:

«Sakrale skatter fra Kreml-museene i Moskva». Utstillingskatalog. Hovedredaktør: Dr. A.K. Levykin. 124 sider. Norsk og engelsk tekst.

オスロ国立美術館で出会う
エドヴァルド・ムンク («Edvard Munch i Nasjonalmuseet». Japansk utgave). Redaksjon: Ellen Lerberg, Øystein Ustvedt, Marianne Yvenes. Flere bidragsytere. 80 sider.

Oversikt publisering

1. Vitenskapelig publisering

Aslaksby, Trond: «Investigations of Materials used by Edvard Munch», medforfatter i Studies in Conservation, London nr. 4 2010:274-293

Ford, Thierry: «Backing Munch – past, present and future attachments of Edvard Munch's large scale Aula paintings to rigid supports», foredrag sammen med Tine Frøysaker og Mirjam Liu på ICOM – CC Paintings Group Workshop, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 16.–17. september

Halén, Widar: «Karen og Odd Brochmanns møbeldesign» i Kunst og Kultur nr. 2 2010: 78–89

Halén, Widar: «Arvesølvet og Peter Wessel Zappfes sølvgave», Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2009, Oslo 2010: 359–369

Halén, Widar: «Der Drachen Stil. Ein deutsch-norwegischer Stil um 1900/ Dragestilen. En tysk-norsk stil rundt 1900», Sonja Kinzler og Doris Tillmann (red), Nordlandsreise. Die Geschichte einer touristischen Entdeckung. Historien om oppdagelsen av turistmålet Norge, Kiel 2010: 106–115

Högkvist, Stina: «Mörka hemligheter: Representationer av det vita og svarta i Nasjonalgalleriets samling», i Kunst og Kultur nr. 3 2010: 180–191

Sauge, Birgitte: «The Rhetoric of the Interwar Period: The Competition for a New Office Building for the Norwegian Shipowner’s Association», i The Architectural Competition. Research Inquiries and Experiences, Magnus Rönn, Reza Azemian, Jonas Andersson (eds.), Axl Books, Stockholm 2010: 509–531


2. Faglig publisering

Berre, Nina: «Arkitektutdanningen i Trondheim i et historisk perspektiv: Evig forpupping innen ingeniørenes tankeverden», foredrag på Norges Tekniske Høgskoles jubileumskonferanse 16. september

Gange, Eva Klerck: «En synliggjøring av det umiddelbare. Marte Aas i en norsk fotohistorisk kontekst», i Marte Aas. Film og fotografier, Oslo, Nasjonalmuseet 2010:7–46

Gaustad, Randi: «Bestandskatalog: Glass fra Nøstetangen, Hurdal og Gjøvik i Nasjonalmuseet/Kunstindustrimuseet», foredrag på forskningsseminaret «Resonnerende kataloger – vitenskapelige utfordringer og verdi», i Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, Nasjonalmuseet (arr.), 18. februar

Godø, Randi: Kunstnerdiskusjon: «Feminisme i kunsten», Nasjonalmuseet, 4. mars

Godø, Randi og Andrea Kroksnes, intervju i Sigrun Åsebø: «Reaksjonære gudinner eller tidsriktige kybonger?», Billedkunst nr.2 2010: 18–19

Gravermoen, Helga: «Kuratorarbeid. Utstilling og formidling i galleri», forelesning for kuratorutdanningen, Høgskolen i Telemark, 10. september

Greve, Kari: «Nikolai Astrups tresnitt», i Nicolai Astrup. Tresnitt, Labyrinth Press, 2010: 39–61

Grønvold, Ulf: «Noruega: ochenta anos de modernidad», Barcelona: Escola d’Arquitectura de Barcelona, DPA 26. oktober 2010: 22–27

Grønvold, Ulf: «Bryggen, Bergen, Norwegen», i Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte, Winfried Nerdinger (red.), München 2010: 318–319

Grønvold, Ulf: «Stabkirche von Fantoft, Bergen, Norwegen», i Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte, utstillingskatalog, Winfried Nerdinger (red.), München 2010: 336–338

Halén, Widar: «Japonismen i kunst og design», forelesning på åpningsseminar for Kunsthøgskolen i Oslo, 7. september

Halén, Widar: «Neotradition in Norwegian Craft», forelesning på «Craft-seminar», Saatchi Gallery, London, 15. mai

Halén, Widar: «Grete Prytz Kittelsen», foredrag, Haugesund Billedgalleri, 3. februar

Halén, Widar: «Kinesiske bronser», forelesning på BA/MA-nivå, IFIKK, UiO, 18. mars

Hansen, Vibeke Waallann: «Et felt uten ramme», i Heidi Kennedy Skjerve. Herfra til hit, Oslo: Arthub Publisher, 2010: 39–43

Hansen, Vibeke Waallann: «Ludvig Eikaas. Alltid på høyde med sin samtid», foredrag på Eikaas-seminaret, Jølster, september

Hansen, Vibeke Waallann: «Løvaas & Wagle. Stofflige konstruksjoner», foredrag på seminaret On Feminisms in the Art World, Nasjonalmuseet (arr.) 24. september

Haverkamp, Frode Ernst: «L’arte norvegese nell’Ottocento. Caratteri generali» i Munch e lo spirito del Nord. Scandinavia nel secondo ottecento, Treviso, 2010: 87–199

Helliesen, Sidsel: «Utvalgte mesterverk fra Nasjonalmusets grafikksamling», foredrag i Nittedal kunstforening 5. november

Helliesen, Sidsel: Foredrag om Rolf Nesch i Stord bibliotek, 31. oktober

Helliesen; Sidsel: Forelesning i Nasjonalmuseet for studenter i Museumskunnskap, UiO, 16. februar

Högkvist, Stina: «Science Fiction: en kort introduksjon til et globalt fenomen», i Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space, Oslo: Nasjonalmuseet 2010: 16–56

Jantjes, Gavin: «Diaspora» i Hanne Tyrmi : diaspora / Hanne Tyrmi, 2010: 8-11, utstillingskatalog, Kunstnerforbundet

Jantjes, Gavin: «A different visuality; the art of Nicholas Hlobo» i Rencontres Internationales Paris”, Palais de Tokyo Museum, Paris, foredrag 1. desember

Jantjes, Gavin: Art for Life’s Sake: seminar Questions & Dialogue: a Radical Manifesto, School of Arts and Aesthetics, JNU, New Dehli, India, foredrag 16. januar

Jantjes, Gavin: «Making, collecting and exhibiting video art», foredrag på Rencontres Internationales Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 1. juni

Jantjes, Gavin: «Art Assembly; Perpetuum Mobile» foredrag på Manifesta 8, Murcia Spain, 5. oktober

Jantjes, Gavin: «Curating African Art», foredrag på HIAP Helsinki International Art Programme, Soumenlina, Helsinki, 21. oktober

Jantjes, Gavin: «Reading South African Art», foredrag i forbindelse med utstillingen «PeekaBo: Current SA Art» Helsinki Art Museum Tennis Palace, Helsinki, 23. oktober

Jantjes, Gavin: «Art & Responsibility», foredrag på Pori Art Museum, Finland, 16. november

Kjellberg, Anne: «Per Spook – Norwegian Fashion Designer in Paris. The making of an Exhibition», foredrag på ICOM Costume Committees konferanse «Clothes tell Stories», Bayerisches Nationalmuseum, München, 9. september

Kroksnes, Andrea: «Goddesses or Monsters: How do Women Occupy Art History?», foredrag på seminaret On Feminisms in the Art World, Nasjonalmuseet (arr.), 24. september

Lerberg, Ellen: Forelesningsrekke ved UiO, våren 2010: Edvard Munch, BA/MA-nivå, IFIKK, UiO

Lunde, Anne Marit: «Kuratering av arkitekturutstillinger», foredrag ved kuratorstudiet ved Høyskolen i Telemark, avd. i Bø, 10. oktober

Lunde, Anne Marit: «Norsk samtidsarkitektur», foredrag for UD-aspiranter, Nasjonalmuseet, 11. august

Madshus, Eva: «Norsk samtidsarkitektur» (på norsk, tolket til russisk), foredrag på Arkitekthøgskolen, Moskva, 19. januar

Madshus, Eva: «Norsk samtidsarkitektur» (på norsk, tolket til russisk), foredrag, St. Petersburg, PRO ARTE 27. februar

Madshus, Eva: «Sverre Fehn – a Life dedicated to Architecture», foredrag for danske arkitekter og arkitekturjournalister, Nasjonalmuseet, 9. mars

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag for kinesiske arkitekter og arkitekturjournalister, Nasjonalmuseet, 23. mars

Madshus, Eva: «Sverre Fehn – a Life dedicated to Architecture», foredrag, Kunstakademiets Arkitektskole, København, 20. april

Madshus, Eva: «Europeisk arkitekturhistorie» + «Norsk samtidsarkitektur», foredrag for UD- aspiranter, Nasjonalmuseet, 11. august

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag ved Università Politecnica delle Marche, Ancona, 3. november

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag for russiske arkitekter og arkitekturjournalister, Nasjonalmuseet, 16. november

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag for spanske arkitekter og arkitekturjournalister, Nasjonalmuseet, 14. desember

Messel, Nils: «Sejersted Bødtkers samling», i Kunst på høyden Sejersted Bødtkers samling, Oslo: Nasjonalmuseet 2009: 12–61

Messel, Nils: Katalog over utstilte arbeider, i Kunst på høyden Sejersted Bødtkers samling, Oslo: Nasjonalmuseet 2009: 177–197

Messel, Nils: «Karl Johans norske billedsamling», foredrag på seminaret «Slottet – norske, nordiske og europeiske perspektiver», Nasjonalmuseet (arr.), 30. september

Solbakken, Bente Aass: «Nicolai Beers galleribygning på Holmenkollen» i Kunst på Høyden Sejersted Bødtkers samling, Oslo: Nasjonalmuseet 2010: 64–77

Solbakken, Bente, Aass: «Artefakter fra arkitektkontoret» i Espen Johnsen (red.) Brytninger. Norsk arkitektur 1945–65, Oslo: Nasjonalmuseet 2010: 94–105

Solbakken, Bente Aass: «Tekstur som ornament. Erling Viksjøs eksperimenter med sandblåst betong på 1950-tallet» i Espen Johnsen (red.) Brytninger. Norsk arkitektur 1945–65, Oslo: Nasjonalmuseet 2010: 260–271

Solbakken, Bente Aass: «This is not an Archive!», innlegg på ICAM 15-konferansen, Paris, 2. juni

Yvenes, Marianne. «Cinéma – ’en annen dans’», i Marte Aas. Film og fotografier, Oslo: Nasjonalmuseet, 2010: 100–110

 

3. Populærvitenskapelig formidling

Bertelsen, Fridrik og Kari Greve: Medvirkende i TV-innslag i NRK Østlandssendingen, februar

Greve, Kari: «Pastell i det 19. århundret», artikkel i Kunst + nr. 3 2010: 12–15

Greve, Kari: «Fra blystift til blyant», artikkel i Kunst + nr. 4 2010: 37–40

Greve, Kari: Foredrag om papirets historie, Rammebransjeforbundet, 11. april

Greve, Kari: Foredrag om montering av kunst på papir, Rammebransjeforbundet, 11. april

Jantjes, Gavin: 1. video Podcasts on Nicholas Hlobo early work (6.56 min.)

Jantjes, Gavin: 2. video Podcasts on Nicholas Hlobo theatre and Umshotsho (7.06 min.)

Jantjes, Gavin: 3. video Podcasts on Nicholas Hlobo sculpture and performance (7.19 min.)

Jantjes, Gavin: 4. video Podcasts on Nicholas Hlobo sculpture, performance, drawing (10.34 min.)

All videos produced by Studio 3 Oslo and published on the National Museum web site www.nasjonalmuseet.no

Lerberg, Ellen: «Roy Blohm», tekst i utstillingskatalog Christiania Auktionsforretning, mars 2010

Lerberg, Ellen: «Anders C. Svarstad», foredrag for Ullevål seniorsenter, 15. januar

Lerberg, Ellen: «Blant ville bjørner i vinterkulda – Claude Monet og Norge», foredrag for Majorstua seniorakademi, 9. mars

Lerberg, Ellen: «Kvinnelige pionerer i malerkunsten i renessansen og barokken», foredrag for Pensjonistuniversitetet i Oslo, 18. mars

Lerberg, Ellen: «Norske kvinnelige malere», foredrag for Ullevål seniorsenter, 8. april

Lerberg, Ellen: «Barokken nord for Alpene», foredrag for Nasjonalgalleriets venner, 15. april

Lerberg, Ellen: «Fleskum-kunstnerne», foredrag for Høvik seniorsenter, 10. mai

Lerberg, Ellen: «J.F. Eckersberg», foredrag for Bærum kunstforening, 12. september

Lerberg, Ellen: «Caravaggio», foredrag for Askim videregående skole, 27. september

Lerberg, Ellen: « Theodor Kittelsen», foredrag for Buskerud og Vestfold folkeuniversitet, Hønefoss, 14. oktober

Lerberg, Ellen: «Tre verk av Erik Werenskiold», foredrag for Blomqvist Kunsthandel, 9. oktober

Lerberg, Ellen: «Camille Claudel og Auguste Rodin», foredrag for Vestre Aker seniorakademi, 10. oktober

Lerberg, Ellen: «Svarstad og Undset», foredrag for Askim videregående skole, 15. oktober

Lerberg, Ellen: «Skagenmalerne», foredrag for Høvik seniorsenter, 1. november

Lerberg, Ellen: «Jul i kunsten», foredrag for Norges forskningsråd, 8. desember

Sandtrø, Anja og Kari Skytt: «Contemporary art – who cares?», i Norske Konserves nr. 2 2010: 23

Skytt, Kari: «Fremtidens flyktige kulturarv», intervju i Billedkunstneren (DK) nr. 2 2010: 15–19

Qvale, Anne: «Praktisk og kunstnarleg kvalitet», intervju av Ida Habbestad om Nettverk for nasjonale aktører i Den kulturelle skolesekken. http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2010/09/brukar-arkitektur-i-ny-leringsteknologi.html

Qvale, Anne: Intervju i Uniforum, «Brukar arkitektur i ny læringsteknologi», 24. september

Qvale, Anne: intervju; http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2010/09/brukar-arkitektur-i-ny-leringsteknologi.html