Samlinger og forskning

Forskning

Publisert forskning 2011

Ansatte ved Nasjonalmuseet publiserte følgende i 2011:

Vitenskapelig publisering, inkludert tekster i museets egne kataloger (vitenskapelig redaksjon og fagfellevurdering): 11 enheter / 10 personer

Faglig publisering (artikler og foredrag): 65 enheter / 29 personer

Populærvitenskapelig publisering: 78 enheter / 11 personer

Flere vitenskapelig ansatte ved museet utførte også sensoroppdrag ved universiteter og høgskoler, var sakkyndige i bedømmelseskomiteer og opponenter ved Phd.disputaser samt redaktører for diverse publikasjoner.


Nasjonalmuseet fulgte i 2011 opp utgivelsen av følgende årbok og tidsskrift:

«Arkitektur i Norge. Årbok 2011». Flere bidragsytere. Redaktør Nina Berre. Samarbeid med Pax Forlag. Årboka ble godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Kunst og Kultur. Norges eneste kunsthistoriske tidsskrift utkom med fire numre. Samarbeid med Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd. Nivå 1 for vitenskapelig publisering. Redaktør er Birgitte Sauge.


Nasjonalmuseet utga følgende publikasjoner i 2011:

Absolutt installasjon. Utstillingshefte. Flere bidragsytere. Redaksjon: Ahnikee Østreng (red.), Randi Godø. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 48 sider.

Byen og Blindern: Universitetet i Oslo 200 år. Utstillingskatalog. Tekst: Nina Berre, Truls Aslaksby, Bjørn Vidar Johansen, Karl Otto Ellefsen, Eirik Bøe, Nils-Ole Lund, Trond Rogstad, Nina Frang Høyum. Redaksjon: Nina Berre (fagred.), Nina Frang Høyum (billedred.), Bjørn Vidar Johansen, Marianne Yvenes, Beate Marie Bang. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 256 sider, norsk og engelsk tekst.

Erik Werenskiold 1855-1938. Utstillingskatalog. Tekst: Øystein Ustvedt, Nils Ohlsen, Øystein Sjåstad, Ellen J. Lerberg, Erik Mørstad, Erik Werenskiold. Artiklene er fagfellevurdert. Redaksjon: Øystein Ustvedt, Marianne Yvenes. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 240 sider, norsk og engelsk tekst.

Goddesses: A Reader. Seminarkompendium. Tekst: Andrea Kroksnes, Ellen Tepfer, Ellen Mortensen, Sanne Kofod Olsen, Knut Åsdam, Peter Rehberg, Vibeke Waallann Hansen, Line Engen. Redaksjon: Andrea Kroksnes. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 144 sider, engelsk tekst.

Nicholas Hlobo. Skulptur, installasjon, performance, tegning. Utstillingskatalog. Tekst: Jan erik Lundström, Kerryn Greenberg, Gavin Jantjes. Redaksjon: Gavin Jantjes, Marianne Yvenes. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 206 sider, norsk og engelsk tekst.

Snorre Ytterstad. Squared target. Utstillingskatalog. Tekst: Erling Moestue Bugge, Randi Godø, Jan Verwoert. Redaksjon: Randi Godø, Marianne Yvenes. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 160 sider, norsk og engelsk tekst.

Spor. Norsk arkitektur 2005-2010. Utstillingskatalog. Tekst: Nina Berre, Christer Malmström, Leif Maliks. Redaksjon: Nina Berre (fagred.), Marianne Yvenes, Birgitte Sauge, Ole Gaudernack. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 204 sider, norsk tekst.

Contemporary Norwegian Architecture #7. Exhibition catalogue. Text: Nina Berre, Christer Malmström. Eds.: Nina Berre (editor), Marianne Yvenes, Ole H. Gaudernack. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 174 pages. English edition.

Marte Aas. Film og fotografier. Tekst: Eva Klerck Gange, Liz Wells, Marianne Yvenes. Redaksjon: Eva Klerck Gange, Marianne Yvenes. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 174 sider, norsk og engelsk tekst.


Nasjonalmuseet utga følgende utstillingspublikasjoner i samarbeid med andre:

Rubens, van Dyck, Jordaens. Barock aus Antwerpen / Barokk fra Antwerpen. Flere bidragsytere. Red.: Michael Philipp og Eva Hausdorf. Hirmer Verlag München 2010, 232 sider. Tysk tekst. Vedlegg; tekst: Ortrud Westheider, Nils Ohlsen. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011, 48 sider, norsk tekst.

Kirstine Roepstorff. Dried Dew Drops. Wunderkammer of Formlessness. Texts: Nicola Dietrich, Kirstine Roepstorff, Rebekka Ladewig, Andrea Kroksnes, ed. Nicola Dietrich. Ostfildern, Hatje Cantz Verlag, 2010, 112 sider, engelsk og tysk tekst.

 
Oversikt publisering:

1. Vitenskapelig publisering, inkludert fagfellevurderte artikler fra museets egne utstillingskataloger

Berre, Nina: «Arkitekturutdanningen i Trondheim 100 år. ”Evig forpupping i ingeniørenes tankeverden?”», Arkitekturårbok 2011, Pax forlag, Oslo 2011 s. 102-111.

Gange, Eva Klerck: «En synliggjøring av det umiddelbare. Marte Aas i en norsk fotohistorisk kontekst», i Marte Aas. Film og fotografier, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 7-46.

Godø, Randi: «Ready-Made-Now! Snorre Ytterstad’s art production in the 2000s», i Snorre Ytterstad. Squared Target, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 130-147.

Guleng, Mai Britt: «Leif Østbys Fra naturalisme til nyromantikk», Kunst og Kultur, nr. 2 2011 s. 92-99.

Kjellberg, Anne: «Fra kunstindustri til design i Kunst og Kultur», Kunst og Kultur nr. 2 2011 s. 110-119.

Lerberg, Ellen: «thi portraiter morer mig», i Erik Werenskiold 1855 –1938, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 58-68.

Ohlsen, Nils: «Det blir friskt og levende. Bare fortsett slik. Erik Werenskiold i München», i Erik Werenskiold 1855–1938, utstillingskatalog Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 21-30.

Sauge, Birgitte: «Nyere norsk arkitekturhistorie sett gjennom Kunst og Kultur», Kunst og Kultur nr. 2 2011 s. 120-129.

Solbakken, Bente Aass: «At hævde sit Fag som Kunst ikke Videnskap» i Arkitekturårbok 2011, Pax Forlag, Oslo 2011 s. 112-120.

Ustvedt, Øystein: «Om ”det nasjonale” og Werenskiolds maleriske friluftsrealisme», i Erik Werenskiold 1855–1938, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011, s.43-54.

Ustvedt, Øystein: Ny norsk kunst, Fagbokforlaget, Oslo 2011, 232 sider.

 

2. Faglig publisering: artikler og andre tekster

Berre, Nina: «Oppdaget», i Spor. Norsk arkitektur 2005-2010. Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 11-23.

Berre, Nina: «Making sense. Brandangersundbrua» i Arkitekturårbok 2011, Pax forlag, Oslo 2011 s. 25-27.

Bull, Knut Astrup: «Å sy virkeligheten sammen», i Kunsthåndverk 2011, Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling, utstillingskatalog, Elisabeth Sørheim (red.), Oslo 2011 s. 48-50.

Engen, Line: «Woman as artist and Theme: Paula Modersohn-Becker», i Goddesses: A Reader, Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011, s.126-143.

Godø, Randi: Short Notice: Stir Heart, medforfatter, Kunsthallen Brandts, Odense 2010, 39 sider

Greve, Kari: «Hans Nielsen Hauges papirmøller», Nordisk Pappershistorisk Tidskrift nr. 3 2011 s. 3-7

Greve, Kari: «Kunst og terror», Norske Konserves nr. 2 2011 s. 20-21

Guleng, Mai Britt: «la répetition dans les écrits d’Edvard Munch», i Edvard Munch l’æil modern, Angela Lampe og Clément Chéroux (red.), utstillingskatalog Centre Pompidou, Paris 2011. s.144-149.

Halén, Widar: «The Norwegian Monarchy and its context», i Magnificence and Grandeur of the Royal Houses in Europe, Catherine Arminjon (red), Grimaldi Forum og Skira Flammarion, Monaco 2011 s. 156-161.

Hansen, Vibeke Wallann: «Løvaas & Wagle. Material Constructions», i Goddesses: A Reader, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011, s.112-123. 

Haverkamp, Frode Ernst: «Die norwegischen Künstler in Düsseldorf. Der Kulturtransfer zwischen Düsseldorf und dem Norden», i Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819-1918, utstillingskatalog, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Bettina Baugärtel (utgiver), 2011 bd. 1Essays s. 172 – 185.

Helliesen, Sidsel: «Grafikk som samspill mellom teknikk og motiv», i Kjell Nupen. Et portrett, Kjell Valebrokk, Gunnar Danbolt og Sidsel Helliesen (red.), Aschehoug, Oslo 2011, s. 286–328.

Helliesen, Sidsel: «En 100-årsmarkering», medforfatter sm.m. Birgitte Sauge, innledning i Kunst og Kulturs jubileumshefte nr. 2 2011 s 57-59.

Høyum, Nina Frang: «Ole-Johan Dahls hus», i Byen og Blindern. Universitetet i Oslo 200 år, Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011, s. 146-155

Jantjes, Gavin: «Kant, søm & rom» i Nicholas Hlobo: skulptur, installasjon, performance, tegning, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 11-49.

Jantjes, Gavin: «Art in Public Space» i Rom for Kunst 2001 - 2011, Vigdis Helene Hvale (red.), Kulturbyrået Mesén, Oslo 2011 s. XVII.

Kjellberg, Anne, «La reine Maud de Norvège et sa splendide garde-robe» i Fastes & Grandeur des ours en Europe, Caterine Arminjon (red.), Grimaldi Forum og Skira Flammarion, Monaco 2011 s. 165.

Kroksnes, Andrea: Short Notice: Stir Heart, medforfatter, Kunsthallen Brandts, Odense 2010, 39 sider

Kroksnes, Andrea: «Formlessness as Strategy or Bringing Things Down in the World», i Kristine Roepstorff: Dried Dew Drops. Wunderkammer of Formlessness, utstillingskatalog, Hatje Cantz Verlag og Museum für Gegenwartskunst, Basel 2010 s. 42-49.

Kroksnes, Andrea: «Goddesses or Monsters: How do Women Occupy Art History?», introduksjon i Goddesses: A Reader, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s.12-28.

Kroksnes, Andrea: «Meeting the Wall», i Visual Art in the Oslo Opera House, Press og KORO, Oslo 2011 s. 120-128.

Kroksnes, Andrea: «Ongoing: Reflections on Performativity and the Art Object», i Elmgreen & Dragset Performances: 1995-2011, Walther König, Berlin2011 s. 173-191

Lunde, Anne Marit: «Å sette spor», Arkitekturårbok 2011, Pax forlag, Oslo 2011, s. 12-19

Lunde, Anne Marit: «Europan 10 — Looking back, looking forward», Arkitekturårbok 2011, Pax forlag, Oslo 2011, s.52-54.

Ohlsen, Nils: «Weltlich oder göttlich? Jacob Jordaens‘ Osloer Allegorie zwischen Himmel und Erde», i Rubens, van Dyck, Jordaens. Barock aus Antverpen, utstillingskatalog, Bucerius Kunst Forum, Hamburg og Hirmer Verlag, München 2010 s. 53-57.

Ohlsen, Nils: «Das Storyboard. Ein unentdecktes Genre zwischen Film- und Bildkunst», i Zwischen Film und Kunst. Storyboards von Hitchcock bis Spielberg, utstillingskatalog Kunsthalle Emden og Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin 2011, s. 36-41.

Sauge, Birgitte: «En 100-årsmarkering», medforfatter sm.m. Sidsel Helliesen, innledning i Kunst og Kulturs jubileumshefte nr. 2 2011 s 57-59.

Ustvedt, Øystein: «Å være i sin tid», i Erik Werenskiold 1855–1938, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s.11-18.

Yvenes, Marianne: «Cinéma – ”En annen dans”», i Marte Aas. Film og fotografier, utstillingskatalog, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2011 s. 99-110.


3. Faglige foredrag

Nina Berre: «The Position of Contemporary Norwegian Architecture with a historical retrospective», foredrag for arkitektstudenter ved Chalmers University of Technology, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 8. oktober

Ford, Thierry: «Retusjering og fernissering», forelesning for KONS 4046 Konserveringsstudier UiO, 19. mai

Ford, Thierry: «20th century Painting techniques», forelesning for KONS 2040, Konserveringsstudier UiO, 9. november

Ford, Thierry: «Recent conservation treatments and investigations», foredrag på seminaret “Éduoard Manet’s View of the 1867 Universal Exposition”, Nasjonalmuseet for kunst, arkitekter og design 2. desember

Greve, Kari: «Europeisk og japansk papirteknologi», foredrag for radérklassen, Kunsthøgskolen, Oslo 9. februar

Greve, Kari: «Europeisk papirhistorie», forelesning for KUN 2512 Kunst på papir, UiO, 30. april

Greve, Kari: «Håndtering og oppbevaring av papirbasert kunst», foredrag for Magasinnettverkets seminar Gjenstandshåndtering i kunst- og kulturhistoriske museer, Lillehammer 16.november

Ulf Grønvold: «Naturen som kilde til arkitektonisk fornyelse. Helge Hjertholms konkurranseutkast», innlegg på seminaret «Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65» arrangert av Nasjonalmuseet i samarbeid med IFIKK, UiO, Nasjonalmuseet, 18. mars

Guleng, Mai Britt: «The double identity of the art reproduction; visual imitation – and re-enactment of artistic creation», innlegg på seminar i Nordforsk nettverk:WHEN IS HISTORY? Re-enactment, Anachronisms, and the (Embodied) Afterlife of Aesthetic Practices, Copenhagen/Falsterbo 12.−14. oktober

Guleng, Mai Britt: «Livsopplevelser og kunstneriske uttrykksformer», forelesning på Nordspråkkurset Kunst og didaktikk, 24. september

Hansen, Vibeke Waallann: «Paul Klee og hans inspirasjonskilder», foredrag i Nasjonalmuseet, 22. oktober

Halén, Widar: «Fra Alhambra til Christianias forlystelsesliv – islamsk inspirasjon på 1800−1900-tallet», foredrag i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 17. februar og for Stiftelsen Oslo Kunstindustrimuseums Venneforenings årsmøte 17. mars

Halén, Widar: «Ornamentet sett som høy kunst: møte med 1800-tallets designerne Owen Jones og Christopher Dresser», foredrag i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 14. april

Halén, Widar: «Christopher Dresser and the Cult of Japan», foredrag på seminaret “Imagining Japan: Anglo-Japanese Influences on 19th century British Art and Design», Victoria and Albert Museum, London 25. juni

Helliesen, Sidsel: «Hvordan er samlingene bygget opp? ­ – med Nasjonalgalleriet som hovedeksempel». Forelesning for nye BA/MA i kunsthistorie, Institutt for Filosofi, Idé- og Kunsthistorie og Klassiske Språk, UiO, 1. november

Jantjes, Gavin: «Making and Reflection: Discourses on the Art of Nicholas Hlobo», foredrag, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17. februar

Jantjes, Gavin: «Art and Curating», foredrag, Nicholas Schafhausen Rencontres Internationales, Reina Sofia, Madrid, 24. mai

Jantjes, Gavin: «Art and Responsibility», foredrag, Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø, 15. september

Jantjes, Gavin: «Telling our own Stories», innlegg på symposium om “historical writing”, University of the Witwatersrand, Johannesburg, 10. november

Jantjes, Gavin: «Telling our own Stories», foredrag, South African National Gallery, Cape Town, 13. november

Jantjes, Gavin: «South African Art in Context», foredrag, National Museum of African Art / Smithsonian Washington, USA, 16. november

Jantjes, Gavin: «History and Context», foredrag sammen med Mario Pissarra, New York University Graduate Centre, NY, 21. november

Kjellberg, Anne: «Oleana – Norwegian knitwear with international success», innlegg på ICOM Costume Committee’s konferanse i Beograd, 28. september

Kjellberg, Anne: Innleder og ordstyrer under Agnes Geijer forelesningene 2011, Upplandsmuseet, Uppsala, 24. oktober

Lerberg, Ellen: «Jens Thiis – Young man on a grand tour», innlegg på The international ICFA-conference 2011, Malta, medio oktober

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag for portugisiske arkitekter og arkitekturjournalister, Nasjonalmuseet, 1. februar

Madshus, Eva: «Hvilke spor setter norsk samtidsarkitektur?», foredrag ved Norsk Forms Årskonferanse 2011: Arkitekturens tilstand, Norsk Form, Oslo, 7. september

Messel, Nils: «The Value of Friendship. The Acquisition», foredrag på seminaret «Éduoard Manet’s View of the 1867 Universal Exposition», Nasjonalmuseet for kunst, arkitekter og design, 2. desember

Nilsen, Børre: «Konserveringsbase på Nasjonalmuseet for Kunst i Oslo», foredrag på konferansen ”A one day Seminar on Conservation Documentation”, Nationalmuseum, Stockholm, 17.november

Nordkvelle, Trine: «Skrik med japanske øyne», innlegg på seminaret «Edvard Munch sett med nye øyne», Nasjonalmuseet, Oslo, 11. november

Qvale, Anne: Innlegg om samarbeidet med InterMedia/UiO og Snøkult-prosjektet på ICAM Education, MAXXI, Roma, 9. september

Sandtrø, Anja: «Virtuell restaurering. Digital rekonstruksjon ved hjelp av Photoshop». Forelesning og workshop for KONS4046 konserveringsstudier ved UiO, 24. mars

Sauge, Birgitte: «Museum og maktens retorikk. Museumsarkitektur», innlegg på «Makt og museum», nasjonal fagkonferanse for kulturvitere og kulturhistorikere, Maihaugen, Lillehammer, 27.−29. januar

Sauge, Birgitte: «Hvordan skape et godt klima for forskning?», innlegg på konferansen «Kvalitet og klima for forskning i arkiv og museum», arrangert av Norsk kulturråd, Oslo, 23. mars

Sauge, Birgitte: «Om Kunst og Kultur som vitenskapelig kanal, nivå 1», innlegg på «Skriveseminar: Fra idé til vitenskapelig tekst», Norsk Folkemuseum, Oslo, 10. oktober

Solbakken, Bente Aass: «Tekstur som ornament», innlegg på seminaret «Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65» arrangert av Nasjonalmuseet i samarbeid med IFIKK, UiO, Nasjonalmuseet, 18. mars

4. Populærvitenskapelig publisering (inkludert foredrag og intervjuer)

Berre, Nina: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag i Museu da Electricidade, Lisboa, 4. mars 

Berre, Nina: «Contemporary Norwegian Architecture» foredrag ved nonaBia, den 9. internasjonale arkitekturbiennalen i Sao Paulo, Brasil, 17. november

Berre, Nina: Intervjuet i serien «mitt skrivbord» i FORM, Nordic architecture and design 5/2011, red. Daniel Golling

Berre, Nina: Intervjuet i Arkitekten (DK) om Nasjonale turistveger og utstillingen «Utsikter. Norge sett fra veien 1733 – 2020», Kjeld Vindum, red.,  nr. 11 2011  s. 60-61

Bull, Knut Astrup: «Den materialistiske avantgarde – autonomiideologien i lys av kunsthåndverket», forelesning på Kunsthøgskolen i Oslo, 26.oktober 

Bull, Knut Astrup: «The House as an Aesthetical Category», foredrag på Norske Kunsthåndverkeres fagseminar «Home», Nasjonalmuseet for kunst, arkitekter og design 16. november

Godø, Randi: Intervju om utstillingen Absolutt installasjon», Kunstforum 15. januar

Godø, Randi: Intervju om Unni Askeland, VG 17. juni

Godø, Randi: Intervju om utstillingen Squared Target og Snorre Ytterstad, SKINNBLAD, nr. 02,  juni  s. 16

Godø, Randi: Intervju om James Turrell, Aftenposten, 27. november

Greve, Kari: «Skadetyper på papir, forebygging og håndtering», foredrag for Blomqvist Kunsthandel, 6. oktober

Greve, Kari: «Monteringsproblemer for papirkunst», forelesning og workshop for Norske Grafikere, 14. november

Greve, Kari: «Papir. Et stykke levende kulturhistorie», i KUNST+ nr. 1 2011 s. 32 – 35

Greve, Kari: «Vannfarger. Akvarell, gouache og lavering», i KUNST+ nr. 2 2011 s. 30 – 32

Grønvold, Ulf: 27 tekster (ikke spesifisert) på blogg, http://www.blogger.com/profile/03132756698317912300

Halén, Widar: «Et nytt lys - profil Daniel Rybakken», Bo Bedre, nr. 11 2011 s. 64

Halén, Widar: «My Oslo», Brussels Airline Magazine, May 2011 s. 39−43

Halén, Widar: En serie intervjuer om norsk design, med Lisbeth David-Andersen, Kulturhuset, P2.

Halén, Widar: «David-Andersen i 135 år», foredrag for David-Andersens jubileum, hos David-Andersen, Oslo 20. mai            

Halén, Widar: «The Museum of Decorative Arts and Design - The National Museum in Oslo», foredrag på Muscon conference, Mude Museum, Lisboa 8. oktober

Halén, Widar: «Daniel Rybakken − et nytt lys», foredrag ved utdelingen av Bruno Mathsson prisen, Röhsska Museet, Gøteborg 21. oktober

Widar Halén: «Iver Winfeldt Buch − Catharina den stores norske favorittgullsmed», fordrag for Gemmologiske Forening, Oslo 9. desember

Helliesen, Sidsel: «Minner og meninger», foredrag på Kunst og Kulturs jubileumsseminar, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design16. juni

Helliesen, Sidsel: «Rolf Nesch. En grafiker utenom allfarvei», foredrag på utstillingen vist i Ål kulturhus 8.januar

Helliesen, Sidsel: «Rolf Nesch. En grafiker utenom allfarvei», foredrag på utstillingen vist Haugesund Billedgalleri 9. mai

Lerberg, Ellen: «Skagenmalerne», Røa jenteklubb, 2. februar

Lerberg, Ellen: «Romantisk maleri i Storbritannia. Fra Gainsborough til Constable», Vestre Aker seniorakademi, 16. februar

Lerberg, Ellen: «Modernismen i britisk bildekunst», Vestre Aker seniorakademi, 2.mars

Lerberg, Ellen: «Kvinnelige pionerer i malerkunsten», Oppegård seniorakademi, 30. mars

Lerberg, Ellen: «Kunsten i Toscana», Pensjonistuniversitetet i Oslo, 7. april

Lerberg, Ellen: «Theodor Kittelsen», Høvik seniorsenter, 11. april

Lerberg, Ellen: «Kvinnelige kunstnere på Skagen», Frogn eldreakademi, 5. mai

Lerberg, Ellen: «Anders Castus Svarstad», Eldreakademiet på Hønefoss, 12. mai

Lerberg, Ellen: «Undset og Svarstad», Bjerkebæk, sammen med Sigrun Slapgard, 25. mai (holdt 2 ganger)

Lerberg, Ellen: «Noen heltinner i det gamle testamentet», Grorud kirke, 31. mai

Lerberg, Ellen: «Kunsten i Toscana», Bekkelaget seniorsenter, 5. september

Lerberg, Ellen: «Kunsten i Toscana», Gjøvik pensjonistuniversitet, 13. september

Lerberg, Ellen: «A.C. Svarstad», Frogn eldreakademi, 14. oktober

Lerberg, Ellen: «Kunsten i Toscana», Nittedal kunstforening, 4. november

Lerberg, Ellen: «Skagens kvinnelige malere», Concordia Skøyen, 17. november

Lerberg, Ellen: «Theodor Kittelsen», Lørenskog Pensjonistuniversitet, 23. november

Lerberg, Ellen: Forelesning og oppgaver for aspirantene ved UDs diplomatutdanning, 25.november

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag ved utstillingsåpning i Madrid, Fondación COAM, Madrid 20. januar

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag ved utstillingsåpning, Freie Akademie der Künste, Hamburg, 5. mai

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag ved utstillingsåpning i Arkitektskolen ved MACRO, Roma 7. juli

Madshus, Eva: «Norsk Arkitektur gjennom 1000 år», foredrag for UD-aspirantene, Nasjonalmuseet 10. august

Madshus, eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag ved utstillingsåpning, Kunstakademiets arkitektskole, København, 2. september

Madshus, Eva: «Contemporary Norwegian Architecture», foredrag ved utstillingsåpning, Arkitekturmuseet, Wroclaw 13. oktober

Solbakken, Bente Aass: «Norsk senmodernistisk arkitektur», foredrag i Ålesund kunstklubb 24. februar

Solbakken, Bente Aass: «Erling Viksjø og Regjeringsbygningen», nettutstilling Nasjonalmuseet.

Qvale, Anne: Om «I Munchs verden», http://www.aftenposten.no/kultur/Poserer-som-Munch9-6692132.html 11.november

Qvale, Anne: Om «I Munchs verden», http://www.forskningsradet.no/prognett-verdikt/Nyheter/Vil_lokke_unge_til_kunstmuseer/1253969787481?lang=no