Samlinger og forskning

Innkjøp og gaver

Arkitektur

· Askim/Lantto Arkitekter MNAL AS, modellbyggjar Oslo Modellverksted, Besøkssenter Borgund stavkirke, Lærdal, arkitekturmodell, 2006, gåve frå Utanriksdepartementet, Oslo, NMK.2011.0172
· Georg Eliassen, 32 teikningar frå studietida på Kristiania Tekniske Skole (KTS) og Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 1898–1905, gåve frå Trond Eliassen, Oslo, NMK.2011.0192
· Stein Halvorsen Arkitekter AS og Christian Sundby, modellbyggjar Stein Halvorsen Arkitekter AS, Sametinget, arkitekturmodell, 2006, gåve frå Utanriksdepartementet, Oslo, NMK.2011.0171
· Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno, ca. 10 arkitekturteikningar/akvarellar, 1800-talet, gåve frå Eva von Hanno, Oslo, NMK.2011.0012
· Haugen/Zohar Arkitekter, modellbyggjar Loft 33 Arkitekter, Bålplass for barn, arkitekturmodell, 2010, NMK.2011.0191
· Helen og Hard AS, modellbyggjar Arnfinn Sivertsen Modellverksted, Boliger på Buøy, Stavanger, arkitekturmodell, 2006, gåve frå Utanriksdepartementet, Oslo, NMK.2011.0173
· Nils Holter, 4 konkurranseutkast (Utkast til posthus i Bergen, 1937, Utkast til tinghus i Namsos, 1949, Utkast til ombygging av Stortingsbygningen, 1949, Utkast til Dovregården, 1951) og 21 glasdias, gåve frå Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen, Jar, NMK.2011.0156
· Kristin Jarmund Arkitekter AS, modellbyggjar Oslo Modellverksted, Råholt skole, arkitekturmodell, 2006, gåve frå Utanriksdepartementet, Oslo, NMK.2011.0175
· Louis Kloster, Norges Bank i Stavanger, (vann konkurranse i 1960), gjenstand (detalj av vindaugsomramminga), gåve frå familien ved Inger Kloster Osmundsen, Stavanger, NMK.2011.0281
· Louis Kloster, Norges Bank i Stavanger, (vann konkurranse i 1960), teikningar, gåve frå familien ved Inger Kloster Osmundsen, Stavanger, NMK.2011.0282
· Louis Kloster, Norges Bank i Stavanger, (vann konkurranse i 1960), fotografi, gåve frå familien ved Inger Kloster Osmundsen, Stavanger, NMK.2011.0283
· Thilo Schoder, tilvekst til arkiv etter arkitekt Thilo Schoders praksis i Tyskland og Noreg, 200 teikningar, gåve frå Mette Schoder, Kristiansand, NMK.2011.0157
· Vulkan arkitekter AS, modellbyggjar Frogner Modellverksted,Hålogaland teater, arkitekturmodell, 2006, gåve frå Utanriksdepartementet, Oslo, NMK.2011.0174