Samlinger og forskning

Kunst

Bill Viola

Bill Viola har arbeidet med elektroniske media siden han studerte ved Syracuse University i New York. Viola har i over 35 år utforsket og utviklet video- og lydinstallasjoner som kunstnerisk medium. Fra tidlig på 1990-tallet har han arbeidet med større videoinstallasjoner, som «Pneuma» fra 1994.

© Bill Viola, Pneuma, 1994, videoinstallasjon, loop, stillbilder

Begrepet "pneuma" er opprinnelig gresk, det har flere betydninger og kan oversettes med ånd, sjel og pust. Pneuma kunne oppfattes som en underliggende kilde til livet, det som gjennomstrømmer all natur. Viola har gjennom sitt kunstneriske virke arbeidet med eksistensielle spørsmål om livet og døden, med bakgrunn fra både østlig og vestlig tenkning, zen-buddhisme og kristen mystisisme.

Installasjonen Pneuma presenteres med tre bilder projisert på veggen i et mørkt rom. Vi ser ulike motiver, bilder av barn som leker, bygninger i det fjerne, grener, interiører og en blomstereng. Rammen om projeksjonene er ikke klart definerte, men fyller mer enn en vegg, noe som skaper en flytende bevegelse. Bildene fremstår i et kornet uttrykk. Lydbildet og den lukkede følelsen inne i rommet, sammen med bildenes kornete fremtoning, skaper en drømmeaktig følelse. På denne måten fungerer bildene mer som minnebilder enn opptak fra konkrete steder eller hendelser.

Pneuma ble opprinnelig produsert for utstillingen Landscape as Metaphor i Denver Art Museum, Denver og Columbus Museum of Art, Columbus Ohio. I 1995 var Pneuma USAs bidrag til Venezia-biennalen. Bill Viola er født i New York i 1951.

Han bor og arbeider i Long Beach, California.


Eva Klerck Gange