Samlinger og forskning

Kunst

Ilya Kabakov

I museets faste installasjon «Søppelmannen (Mannen som aldri kastet noe)» (1988–95) blir betrakteren omsluttet av en arkitektonisk konstruksjon med lys, total stillhet, farger og gjenstander.

© Ilya Kabakov, Søppelmannen (Mannen som aldri kastet noe), 1988–1995, installasjon

Betrakteren befinner seg inne i noe som ligner en kommunal fellesleilighet, en "kommunalka," fra det tidligere Sovjetunionen. Her får man en følelse av hvordan stemningen og livsstilen var i disse miljøene. Iscenesettelse av fellesleiligheter kommer ofte igjen i Ilya Kabakovs kunstnerskap, noe som kan forklares med at de også preget deler av hans barndom og oppvekst.

Installasjonen består av tre rom som minner om et loft der skrot har samlet seg opp gjennom mange år. Etter hvert som man går lenger inn i installasjonen, ser man at alt skrotet er nøye systematisert og arkivert. Små ubetydelig gjenstander er limt opp på plansjer eller katalogisert i skap med nøye henvisninger til dato og en «hendelse». Gjenstandene er en blanding av ting kunstneren har tatt med seg fra den gamle kommuniststaten og ting han har funnet etter at han flyktet til Vesten.

Tingenes identitetsløse utstråling fremtrer som tomme og uinteressante for de fleste, men gjennom presentasjonen av disse tingene iscenesetter Kabakov menneskers minner og glemsel. Som en melankoliker forsøker han å holde fast ved fortiden og hente frem erindringene fra et levd liv. På denne måten fyller han disse gjenstandene med verdi.

Det tidkrevende, nitidige og gjentagende arbeidet vitner om en refleksjon over menneskets forbruk. Hva er det som gjør at noe kasseres, mens andre ting tas vare på som skatter? Kabakov reflekterer over den smale grensen mellom det som betraktes som verdifullt og det som kastes. Gjenstandene i denne installasjonen, som tidligere ble betraktet som skrot, har nettopp blitt til skatter som vises i museer bak beskyttende glassmontere.

Ilya Kabakov er født i 1933 i Ukraina. Han bor og arbeider i New York.


Ahnikee Østreng