Samlinger og forskning

Kunst

Louise Bourgeois

Louise Bourgeois har i sin 70 år lange karriere arbeidet med maleri, tegning, skulptur og installasjoner og har vært en unik og markant kunstner fra siste halvdel av det 20. århundre.

© Louise Bourgeois, Cell VIII, 1998, installasjon. Photo: Peter Bellamy, courtesy Cheim & Read, New York

Hennes arbeider har et sterkt biografisk preg med hovedtemaer som barndomsminner, familieforhold og seksualitet. Gjennom sin kunst, som er symbolsk av natur, kunne Bourgeois gi form til sine følelser i en prosess som hjalp henne mot sin egen angst.

Et tilbakevendende tema hos Bourgeois er blant annet forholdet til arkitektur som uttrykk for menneskelige relasjoner, slik som i hennes serie av såkalte Femme-maisons (”kvinnehus”). Huset som symbolsk rom kommer spesielt til syne i 1990-tallets serie av installasjoner kalt Celle. Dette er store bur-lignende konstruksjoner av glass eller stålnetting som inneholder skulpturer, objekter og tekstiler fra hennes liv og refererer til forholdet mellom de fem sansene og minner.

Celle VIII (1998) er et åttekantet bur med en døråpning. Inni cellen henger det tett med klær, tekstiler og et gobelin. Skulpturene er av surrealistisk karakter med gjenkjennelige elementer; en stol dekket av et hudfarget klede og med menneskeføtter og en marmorblokk med kaninører. En liten edderkopp holder seg fast i veggen oppe ved taket.

Installasjonen har noe ubehagelig og klaustrofobisk ved seg i dens ambivalente karakter av å være både beskyttende og truende. Stolen med menneskeføttene virker skremmende i sin hybride og tildekkede tilstand, og kaninørene i marmorblokken antyder at alle sanser er tildekket unntatt hørselen.

Kunstverket gjenskaper minner fra Bourgeois’ barndom hvor hun gjemte seg blant gobelinene som hennes familie restaurerte. I skjul av tekstilene lyttet hun til de voksnes samtaler i et ønske om å få vite hva som skjedde i deres verden. Den gjennomgående blå fargen relaterer seg til ikke å vite hva som skjer, av å være i mørket. Kunstnerens egne klær er en representasjon av henne selv og symbol på tiden som går. Edderkoppen, som er et sentralt objekt i Bourgeois’ kunst, overvåker det hele ovenfra og representerer hennes egen beskyttende mor.


Randi Godø