Samlinger og forskning

Kunst

Maria Serebriakova

Maria Serebriakova er en av de få russiske samtidskunstnerne som er representert i museets samling. Hennes arkitektoniske installasjon «Uten tittel» ble innkjøpt i 1993. Serebriakova tilhører generasjonen etter den russiskamerikanske kunstneren Ilya Kabakov og fikk internasjonal oppmerksomhet i kjølvannet av tøværet i øst og Sovjetunionens oppløsning.

© Maria Serebriakova, Uten tittel, udatert, installasjon

Å betrakte installasjonen til Serebriakova kan i første omgang gi en følelse av ubehag. Stablingen av høye pilarer på hverdagslige stoler virker på samme tid absurd og håndfast, irreell og konkret. Pilarene signaliserer i seg selv styrke og soliditet. Men virkningen blir motsatt når de er plassert på de små, bokstavelig talt "undertrykte" stolene.

Forholdet mellom stol og pilar utfylles av forholdet mellom de to sammensatte objektene. Det virker som om vi står overfor et slags møte. Dette møtet virker imidlertid lite konstruktivt. På grunn av objektenes nære plassering i forhold til hverandre synes det hele å ligge mer an til en konfrontasjon enn en dialog.

Installasjonen kan leses politisk. De to stolene, en slags readymade, har nummerskilt på baksiden og ser ut som om de kommer rett fra sovjetiske forsamlingslokaler. De fremtrer som symboler på realiteten og hverdagslivet. Pilarene, veldige i hele rommets høyde, kan derimot peke i retning av en autoritær arkitektur. I konstellasjonen dannes et nytt objekt, som er surrealistisk i sin formale karakter. Den viser den absurde situasjonen som oppstår når den overbyggende arkitekturen ikke lenger har et fundament.

Maria Serebriakova er født i 1965 i Moskva. Hun bor og arbeider i Berlin.


Andrea Kroksnes / Audun Eckhoff