Samlinger og forskning

Kunst

Marianne Heske

Konseptkunstneren Marianne Heske er en av pionerene innen den norske videokunsten. Hun tok i bruk tidlig videoteknologi for å avbilde landskapet på nye måter.

© Marianne Heske, Voyage Pittoresque, 1983–1984, videoinstallasjon

I denne installasjonen støter rom, sted og tid sammen. Heske hentet tittelen fra illustrerte reisebeskrivelser utgitt sent på 1800-tallet, som ga vanlige folk kunnskap om ukjente deler av verden – en forløper til dagens mediefokuserte turistindustri. Installasjonen har også gitt tittel til en serie med videomalerier (blekkstråletrykk på lerret) som Heske laget flere år senere.

Både installasjonen og maleriene peker mot det norske maleriets tradisjon der man hyller naturens storslåtthet. Begge tar betrakteren/leseren med på en imaginær reise. Heske har omkodet og transformert disse malte og skrevne fremstillingene med saklige videoopptak. Hun blander dem sammen til et flertydig scenario og skaper på denne måten en tidskapsel for den imaginære reisen. Kapselen er designet for å minne om innsiden av en turistbuss. Det velvede lerretstaket minner om et telt eller et mobilt klasserom. Kart på veggene gir en indikasjon på hvor vi befinner oss. Man inviteres til å rekognosere, bli en passasjer eller en forsker, se et virtuelt landskap gli forbi eller utforske dets skjønnhet og annerledeshet. Heskes videoer dokumenterer hennes egen reise tilbake til Norge fra Frankrike tidlig på 1980-tallet. Hun har skapt et arkiv over fortiden for nåtiden.

Marianne Heske er født i Ålesund i 1946. Hun bor og arbeider i Oslo.


Gavin Jantjes