Arkitektur i Norge. Årbok 2008

Utgitt i samarbeid med Pax forlag
Redaktør Ulf Grønvold. Redaksjonssekretær Beate Marie Bang. Diverse bidragsytere.
ISBN 978-82-530-3140-8
Kr 398,