Kunst og Kultur 1–4 2008

Vitenskapelig kunsttidsskrift. Utgis i samarbeid med Universitetsforlaget
Redaktør Ellen Lerberg, redaksjonssekretær Beate Marie Bang
ISSN 9-78002-354158

Mer informasjon om Kunst og kultur