BRYTNINGER_katalogomslag_.jpg

Brytninger. Norsk arkitektur 1945–65

Utstillingskatalog
Redaktør Espen Johnsen Samarbeid med UiO: Institutt for filosofi, idé-, og kunsthistorie og klassiske språk
Diverse tekster 320 sider. Norsk tekst. Engelske summaries
ISBN 978-82-8154-054-5
Pris: kr. 268,-


Intensjonen med utstillingen og katalogen var å se med nye øyne på 1950- og 60-tallets modernistiske arkitektur. Her presenteres realiserte og urealiserte, anerkjente og mindre kjente byggeprosjekter av sentrale arkitekter fra en periode som har fått økt internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Denne perioden representerer et omdreiningspunkt for moderne norsk arkitektur som har vært mye omtalt, men som det har vært lite forsket på. I tillegg til en omfattende innledning, er katalogen delt inn i fire hovedkapitler, der ulike temaer blir belyst; Fra skisse til media – Modernismen og historien – Landskap og natur og Rom og eksperimentering. Ved utvelgelsen av verk er det lagt vekt på høy arkitektonisk kvalitet og underkommuniserte estetiske utfordringer fra perioden.