BDTKER_katalogomslagtrykk.jpg

Kunst på høyden. Sejersted Bødtkers samling

Utstillingskatalog
Tekst: Nils Messel, Bente Aass Solbakken
200 sider. Norsk og engelsk tekst
ISBN 978-82-8154-049-1
Kr. 198,-


Kunstsamlingen til bankieren og mesenen Johannes Sejersted Bødtker og hans kone Ingeborg var en av de mest omfattende privatsamlinger i Norge i mellomkrigstiden. Hovedfokus i denne samlingen på anslagsvis 600 kunstverk lå på norsk samtidskunst, fra Matisse- og Revold-elevene til 1930-tallets modernister. Et stort antall av verkene, hvorav mange regnes blant norsk kunsthistories hovedverk, finnes i dag i Nasjonalmuseets samlinger. Utstillingen viste et representativt utvalg av disse, i tillegg til sentrale arbeider fra andre offentlige og private samlinger. Utgangspunktet for katalogteksten er åpningen av galleriet som i 1937 ble oppført i tilknytning til familiens villa for å huse den store kunstsamlingen.