SAKRALESKATTER_omslag.jpg

Sakrale skatter fra Kreml-museene i Moskva

Utstillingskatalog
Hovedredaktør: Dr. A.K. Levykin
124 sider. Norsk og engelsk tekst
ISBN 978-82-8154-052-1
Kr. 198,-


Utstillingen presenterer et utvalg av den sakrale russiske kunsten, avgrenset til verk fra perioden mellom 1300-tallet og slutten av 1800-tallet, og med hovedvekt på middelalderen. Tematisk sett er katalogen delt i tre, med innledende artikler og gjenstandsoversikt med mer utførlige tekster. Den første og største delen presenterer ikoner i ulike materialer og med varierende temaer. I tillegg til selve ikonene vises også gullglitrende deksler prydet med edelstener. Andre del av utstillingen viser kirkeutstyr; rituelle liturgiske gjenstander i edle metaller med rik ornamentikk. I siste del er det de sakrale tekstilene som presenteres. Her er praktfulle geistlige liturgiske plagg, så vel som duker og kleder i kostbare stoffer til bruk ved ulike høytider.