SPOR katalog omslag norsk.jpg

SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010

Utstillingskatalog
Tekst: Nina Berre, Christer Malmström, Leif Maliks
Oversikt over utstilte prosjekter
Fagredaktør: Nina Berre
208 sider. Norsk tekst
ISBN 978-82-8154-057-6
Pris: kr. 198,-

Engelsk utgave:
Contemporary Norwegian Architecture #7
174 sider
ISBN 978-82-8154-059-0
Pris: kr. 150,-

Utstillingen og den tilhørende katalogen viser et utvalg av norsk arkitektur fra perioden 2005-10, som kan ses som en gullalder i norsk arkitektur. Noen av verkene er kjente, andre mindre kjente for publikum. Ved sammensetningen har det vært viktig både å vise kvaliteter i enkeltverk og å presentere vesentlige bidrag med stor samfunnsmessig betydning. Hvilke byggeoppgaver særmerker perioden? Hvordan speiler arkitekturen samfunnets prioriteringer? På hvilken måte er utvalget representativt? Er det mulig å peke på kjennetegn for dagens norske arkitektur? Dette er spørsmål utstillingen er med på å belyse.